अकोला जिल्हा पत्रकार टीम

पश्चिम विदर्भ विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.गोपाल मोकलकर  मो.९९२३८२२५५७

अकोला जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोट विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
बाळापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बाळापूर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोला पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोला पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
मुर्तीजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुर्तीजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

२७.१ अकोला. पवन विठ्ठल वाळे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

२७.२ अकोला. आनंदकुमार उर्फ शाम पुंजाजी बहुरूपे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

२७.३ अकोला. विकेश सोमेश्वर हिरणवाडे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

२७.४ अकोला. नासिरशाहा राजूशाहा फकीर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार