अकोला जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (२ पत्रकार)
>अकोला जिल्हा प्रतिनिधी ( श्री.पवन वाळे – मो. ९६७३७३९४३२ )
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोला लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला  तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)  
अकोट  तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
तेल्हारा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
पातूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
बार्शीटाकळी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
>बाळापूर तालुका प्रतिनिधी ( श्री.आनंदकुमार बहुरूपे – मो. ९९२२६४३३४६ ) 
मुर्तीजापूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
अकोट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बाळापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुर्तीजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शहर  प्रतिनिधी (रिक्त)