अकोला

अकोला जिल्हा – सभासद यादी “

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समिती,  ग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१.अकोला तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

२.अकोट तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३.तेल्हारा तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

४.पातूर तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

५.बार्शी-टाकळी तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

६.बाळापूर तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

७.मुर्तीजापूर तालुका (जि.अकोला)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते  डिसेंबर २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )