अमरावती

अमरावती जिल्हा – सभासद यादी “

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१.अमरावती तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

२.चांदूर-बाजार तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३.चांदूर-रेल्वे तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

४.चिखलदरा तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

५.अचलपूर तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

६.अंजनगाव-सुर्जी तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

७.तिवसा तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

८.धामणगाव-रेल्वे तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

९.धारणी तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१०.दर्यापूर तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

११.नांदगाव-खंडेश्वर तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१२.भातुकली तालुका (जि.अमरावती) 

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१३.मोर्शी तालुका (जि.अमरावती)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )