कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१.करवीर तालुका (जि.कोल्हापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते ४४  – पत्रकार श्री.जीवन पाटील यांचे सौजन्याने )

. श्री. जीवन मुरलीधर पाटील. 
२. श्री. मच्छिंद्र पांडुरंग राउत. 
३. श्री. हरिराम दिनकर पाटील.  
४. श्री. रणजीत शामराव पाटील. 
५. श्री. सागर साताप्पा मगदूम. 
६. श्री. राजेंद्र वसंत मगदूम. 
७. श्री. सुरेश रघुनाथ पाटील. 
८. श्री. आकाश अनिल पाटील. 
. श्री. योगेश एकनाथ आळवेकर. 
१०. श्री. शहाजी सदाशिव नाळे. 
११. श्री. माणिकराव श्रीपतराव पाटील. 
१२. श्री. अक्षय तानाजी पाटील.   
१३. श्री. जयसिंग हिंदूराव मगदूम.   
१४. श्री. दत्तात्रय आनंदा चिंदगे.   
१५. श्री. शहाजी पांडुरंग पाटील. 
१६. श्री. संपत बापुसो हरणे.    
१७. श्री. अक्षय विकास पाटील.   
१८. श्री. रणजीत गणपती चव्हाण.     
१९. श्री. संदिप कृष्णांत पोवार.  
२०. श्री. उत्तम शंकर पाटील. 
२१. श्री. योगीराज श्रीपती पाटील.   
२२. श्री. सुमित नामदेवराव चौगले.    
२३. श्री. सुयोग सुभाषराव वाडकर.  
२४. श्री. शरद बाळासाहेब चौगले. 
२५. मा. राजश्री नामदेव ढवण (सभापती पंचायत समिती करवीर, सभापती महिला व बालकल्याण) 
२६. श्री. श्रीकांत ज्ञानदेव घाटगे. 
२७. श्री. शिवाजी बंडा पाटील.   
२८. श्री. अजित मारुती सूर्यवंशी.  
२९. श्री. विरेंद्र विलासराव साहेकर.     
३०. श्री. महेश कृष्णांत मगदूम.   
३१. श्री. दत्तात्रय विष्णू सुतार.  
३२. श्री. अनिल यशवंत मगदूम.    
३३. श्री. मच्छिंद्र बापूसो पाटील. 
३४. श्री. मोहन महिपती चौगुले.     
३५. श्री. योगेश बळवंत चव्हाण.   
३६. श्री. सुरज राजाराम मगदूम.  
३७. श्री. अशोक साताप्पा पाटील.  
३८. श्री. संदीप सदाशिव राऊत.  
३९. श्री. अक्षय नामदेव राजगिरे.    
४०. श्री. प्रकाश ज्ञानदेव गुरव.    
४१. श्री. संग्राम प्रकाश पाटील.    
४२. श्री. नितीन बापू जाधव.  
४३. श्री. रणजीत वसंतराव पाटील. (व्हीके)  
४४. श्री. विश्वास रघुनाथ कदम. 
  

२.कागल तालुका (जि.कोल्हापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री. योगेश बळवंत देसाई. (१२/७/०)
. श्री. रविंद्र अंबाजी कांबळे. (१२/७/०)

३.आजरा तालुका (जि.कोल्हापूर)

४.गगनबावडा तालुका (जि.कोल्हापूर)

५.गडहिंग्लज तालुका (जि.कोल्हापूर)

६.चंदगड तालुका (जि.कोल्हापूर)

७.पन्हाळा तालुका (जि.कोल्हापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री. दत्तात्रय शिवाजी बुराण. (१२/७/०)

२. श्री. नारायण विष्णू दाभोलकर. (१२/७/०)

३. श्री. संदीप सदाशिव घोसाळकर. (१२/७/०)

४. श्री. सुनील संभाजी बुराण. (१२/७/०)

. श्री. अशोक बाबुराव दाते. (१२/७/०) 

८.भुदरगड तालुका (जि.कोल्हापूर)

९.राधानगरी तालुका (जि.कोल्हापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

. श्री. नामदेव बाबुराव पाटील (मा.सरपंच) (१२/०/०)
२. श्री. प्रभाकर धाकू आदिगरे  (तंटामुक्त अध्यक्ष) (१२/०/०)
३. श्री. भिवाजी नाना पाटील. (१२/०/०) 
४. सौ. छाया शिवाजी पाटील (सरपंच) (१२/०/०) 
५. श्री. शिवराज दिनकर संकपाळ. (१२/०/०)    
६. श्री. अजित तुकाराम हुजरे. (१२/०/०)   

१०.शाहुवाडी तालुका (जि.कोल्हापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

. श्री. आनंदा रामचंद्र भोसले. (१२/७/०)
२. श्री.तानाजी दौलु शिंदे. (१२/७/०)

११.शिरोळ तालुका (जि.कोल्हापूर)

१२.हातकणंगले  तालुका (जि.कोल्हापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री. अमर बाबासो चौगुले. (१२/७/०) 
२. श्री. उत्तम बाळासो वडिंगेकर. (१२/१२/०)