कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

१.करवीर तालुका (जि.कोल्हापूर)

(श्री.जीवन पाटील यांचे संदर्भाने )
१) श्री. जीवन मुरलीधर पाटील.
२) श्री. मच्छिंद्र पांडुरंग राउत.
३) श्री. हरिराम दिनकर पाटील. 
४) श्री. रणजीत शामराव पाटील.
५) श्री. सागर साताप्पा मगदूम.
६) श्री. राजेंद्र वसंत मगदूम.
७) श्री. सुरेश रघुनाथ पाटील.
८) श्री. आकाश अनिल पाटील.
९) श्री. योगेश एकनाथ आळवेकर.
१०) श्री. शहाजी सदाशिव नाळे.
११) श्री. माणिकराव श्रीपतराव पाटील.
१२) श्री. अक्षय तानाजी पाटील.   
१३) श्री. जयसिंग हिंदूराव मगदूम.   
१४) श्री. दत्तात्रय आनंदा चिंदगे.   
१५) श्री. शहाजी पांडुरंग पाटील.
१६) श्री. संपत बापुसो हरणे.    
१७) श्री. अक्षय विकास पाटील.   
१८) श्री. रणजीत गणपती चव्हाण.     
१९) श्री. संदिप कृष्णांत पोवार.  
२०) श्री. उत्तम शंकर पाटील.
२१) श्री. योगीराज श्रीपती पाटील.   
२२) श्री. सुमित नामदेवराव चौगले.    
२३) श्री. सुयोग सुभाषराव वाडकर.  
२४) श्री. शरद बाळासाहेब चौगले.
२५) मा. राजश्री नामदेव ढवण – (सभापती पंचायत समिती करवीर, सभापती महिला व बालकल्याण)
२६) श्री. श्रीकांत ज्ञानदेव घाटगे.
२७) श्री. शिवाजी बंडा पाटील.   
२८) श्री. अजित मारुती सूर्यवंशी.  
२९) श्री. विरेंद्र विलासराव साहेकर.     
३०) श्री. महेश कृष्णांत मगदूम.   
३१) श्री. दत्तात्रय विष्णू सुतार.  
३२) श्री. अनिल यशवंत मगदूम.    
३३) श्री. मच्छिंद्र बापूसो पाटील.    
३४) श्री. योगेश बळवंत चव्हाण.   
३५) श्री. सुरज राजाराम मगदूम.  
३६) श्री. अशोक साताप्पा पाटील.  
३७) श्री. संदीप सदाशिव राऊत.  
३८) श्री. अक्षय नामदेव राजगिरे.    
३९) श्री. प्रकाश ज्ञानदेव गुरव.    
४०) श्री. संग्राम प्रकाश पाटील.    
४१) श्री. नितीन बापू जाधव.  
४२) श्री. विश्वास रघुनाथ कदम.  

(श्री.दिपक खरात  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. आनंद जोतीबा गावडे 
२) श्री. आनंद जोतीबा गावडे 

(श्री.प्रकाश जाधव यांचे संदर्भाने )
१) श्री.प्रकाश हनुमंत जाधव – (बाळकडू चंदगड तालुका प्रतिनिधी)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९
(श्री.जीवन पाटील यांचे संदर्भाने )
१) श्री. नामदेव बाबुराव पाटील – (मा.सरपंच)
२) श्री. प्रभाकर धाकू आदिगरे – (तंटामुक्त अध्यक्ष) 
३) श्री. भिवाजी नाना पाटील  
४) सौ. छाया शिवाजी पाटील – (सरपंच)  
५) श्री. शिवराज दिनकर संकपाळ    
६) श्री. अजित तुकाराम हुजरे  

(श्री.संतोष चव्हाण यांचे संदर्भाने )
१) श्री. संतोष बापू चव्हाण.  – (बाळकडू इचलकरंजी शहर प्रतिनिधी )
२) श्री. बसय्या रामय्या स्वामी 
३) श्री. शितलकुमार भाऊसो मगदूम 
४) श्री. उमेश बापुसो पाटील 
५) श्री. प्रशांत संभाजी जगताप 
६) श्री. संतोष धोंडीराम गैड 
७) श्री. सयाजी मारुती चव्हाण