गडचिरोली जिल्हा पत्रकार टीम

 

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (० पत्रकार)
गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
गडचिरोली लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गडचिरोली तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
चार्मोशी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
अहेरी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
आरमोरी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
सिरोंचा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
एटापल्ली तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
कोरची तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
कुरखेडा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
धानोरा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
देसाईगंज(वडसा) तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
भामरागड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
मुलचेरा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
गडचिरोली शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
आरमोरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अहेरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गडचिरोली शहर प्रतिनिधी