चंद्रपूर

चंद्रपूर जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. चंद्रपूर तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

२. वरोरा तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३. भद्रावती तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

४. चिमूर तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

५. नागभीड तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

६. ब्रह्मपुरी तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

७. सिंदेवाही तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

८. मूल तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

९. गोंडपिंपरी तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१०. पोंभुर्णा तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

११. सावली तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१२. राजुरा तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१३. कोरपना तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१४. जिवती तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१५. बल्लारपूर तालुका (जि.चंद्रपूर)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )