जळगाव

जळगाव जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. जळगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री. परेश सुरेश वाणी.
२. श्री. गणेश आत्माराम कोळी.

२. चाळीसगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री. सागर रमेश पाटील.

३. भडगाव तालुका (जि.जळगाव)

४. पाचोरा तालुका (जि.जळगाव)

५. जामनेर तालुका (जि.जळगाव)

६. पारोळा तालुका (जि.जळगाव)

७. एरंडोल तालुका (जि.जळगाव)

८. धरणगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१.श्री.केतन राजेंद्र ठाकरे-पाटील (पप्पू राजे)
२. श्री.राजेंद्र विक्रम ठाकरे-पाटील.
 श्री.निलेश राजेंद्र पाटील.
 श्री.प्रेमराज बाजीराव पाटील.
 श्री.दिपक विजयसिंग परदेशी.
 श्री.भगवंत भगवान चौधरी.(नगरसेवक)
 श्री.दिपक संतोष सोनवणे.
 श्री.संजय वामन चौधरी.(विभागप्रमुख)
 श्री.प्रवीण रघुनाथ चौधरी. (मा.नगरसेवक)
१० श्री.पवन माधवराव पाटील.(युवसेना उपतालुका प्रमुख) 
११ श्री.नितीन राजमल मालू. (विभागप्रमुख)
१२ श्री.गणेश सुभाष चौधरी. (विभागप्रमुख)
१३ श्री.भाऊसाहेब व्यंकट पाटील.
१४ श्री.योगेश लोटन पाटील.
१५ श्री.उमेश सुरेश चौधरी.(युवसेना उपजिल्हाप्रमुख)
१६ श्री.मच्छिंद्र सुभाष मराठे.
१७ श्री. शुभम संजय ठाकरे.

९. भुसावळ तालुका (जि.जळगाव)

१०. मुक्ताईनगर तालुका (जि.जळगाव)

११. अमरनेळ तालुका (जि.जळगाव)

१२. चोपडा तालुका (जि.जळगाव)

१३. यावल तालुका (जि.जळगाव)

१४. रावेर तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री. जयवंत प्रभाकर चौधरी.
२. श्री. विनायक अशोक पाटील

१५. बोदवड तालुका (जि.जळगाव)