जळगाव

जळगाव जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. जळगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

२. चाळीसगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३. भडगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

४. पाचोरा तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

५. जामनेर तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

६. पारोळा तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

७. एरंडोल तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

८. धरणगाव तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

९. भुसावळ तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१०. मुक्ताईनगर तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

११. अमरनेळ तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१२. चोपडा तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१३. यावल तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१४. रावेर तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१५. बोदवड तालुका (जि.जळगाव)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )