जालना

 “जालना जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. जालना तालुका (जि.जालना)

 सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

२. अंबड तालुका (जि.जालना) 

३. भोकरदन तालुका (जि.जालना) 

४. बदनापूर तालुका (जि.जालना) 

१. श्री. आबासाहेब तुकाराम पैठणे.    

५. घनसावंगी तालुका (जि.जालना) 

६. परतूर तालुका (जि.जालना) 

७. मंठा तालुका (जि.जालना) 

८. जाफराबाद तालुका (जि.जालना)