ठाणे जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१७ पत्रकार)
>ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.पोपट जाधव)
>ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी (कु.वृषाली निकम)
ठाणे लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>कल्याण लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.विलास मनगूतकर)
>कल्याण लोकसभा प्रतिनिधी (सौ.रुपाली निंबाळकर)
>भिवंडी लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.अमित म्हात्रे)
>भिवंडी लोकसभा प्रतिनिधी (सौ.नम्रता मोरे)
>ठाणे शहर तालुका प्रतिनिधी (श्री.दिलीप शिंदे)
>कल्याण तालुका प्रतिनिधी (श्री.शहाजी घाग)
मुरबाड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>भिवंडी तालुका प्रतिनिधी (श्री.कल्पेश कोरडे)
>शहापूर तालुका प्रतिनिधी (श्री.भास्कर भोईर)
उल्हासनगर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
अंबरनाथ तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>कल्याण पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.नितीन मोरे)
>ठाणे शहर प्रतिनिधी (श्री.संदीप देवकांबळे)
>नवी मुंबई शहर प्रतिनिधी (सौ.प्राजक्ता घोगरे)
>डोळखांब शहर प्रतिनिधी (श्री.हरिश्चंद्र ठाकरे)
>डोळखांब गट प्रतिनिधी (श्री.भरत अधिकारी)
>बेलापूर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.मंगेश वर्मा)
>बेलापूर शहर प्रतिनिधी (श्री.योगेश घुले)

श्री.पोपट जाधव – ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)

श्री.संदिप देवकांबळे – ठाणे शहर प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)

 

श्री.कल्पेश कोरडे – भिवंडी तालुका प्रतिनिधी जि.ठाणे (नियुक्तीपत्र)

श्री.अमित म्हात्रे – भिवंडी लोकसभा प्रतिनिधी जि.ठाणे (नियुक्तीपत्र)

श्री.विलास मनगूतकर – कल्याण लोकसभा प्रतिनिधी जि.ठाणे (नियुक्तीपत्र)

सौ.रुपाली निंबाळकर – कल्याण लोकसभा प्रतिनिधी जि.ठाणे (नियुक्तीपत्र)