ठाणे जिल्हा पत्रकार टीम

कोकण विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.नंदू वारुंगसे  मो.९५९४९४६०४४   
ठाणे जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार

३.१ ठाणे. संदिप नामदेव देवकांबळे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.२ ठाणे. विलास बाबू मनगूतकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.३ ठाणे. नितीन शांताराम मोरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.४ ठाणे. सौ.नम्रता नितीन मोरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.५ ठाणे. सौ.रुपाली सुभाष निंबाळकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.६ ठाणे. श्रीमती.वृषाली केदा निकम (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.७ ठाणे. सौ.प्राजक्ता सिद्धांत घोगरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.८ ठाणे. शहाजी शिवाजी घाग (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.९ ठाणे. कमलेश दशरथ कांबळे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.१० ठाणे. जगदीश नामदेव भोईर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.११ ठाणे. भस्कर सोनू भोईर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.१२ ठाणे. श्रावण मालू बरतड (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.१३ ठाणे. हरिश्चंद्र सखाराम ठाकरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.१४ ठाणे. योगेश दादाभाऊ घुले (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

३.१५ ठाणे. हेमंत भागवत लोखंडे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार