धाराशिव जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

धाराशिव जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
उमरगा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
तुळजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धाराशिव शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भूम-परांडा-वाशी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

२५.१ धाराशिव. बिरू धोंडीबा माने (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

२५.२ धाराशिव. औदुंबर विष्णू पांचाळ (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

२५.३ धाराशिव. सचिन बिभीषण पवार (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

२५.४ धाराशिव. दुर्गादास लक्ष्मण बंडगर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार