धाराशिव

धाराशिव जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

(श्री.बिरू माने यांचे संदर्भाने )
१) श्री. बिरू धोंडीबा माने-पाटील – (बाळकडू धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी)

(श्री.तानाजी हिवरे यांचे संदर्भाने )
१)  श्री. तानाजी नारायण हिवरे – (बाळकडू परांडा तालुका प्रतिनिधी)