धुळे जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृतपत्र पत्रकार टीम  (१० पत्रकार)
>धुळे जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.कमलेश पाटील)
>धुळे जिल्हा प्रतिनिधी (कु.प्रियंका जोशी)
धुळे लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धुळे तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>शिरपूर तालुका प्रतिनिधी (श्री.मोहनसिंह गिरासे)
>साक्री तालुका प्रतिनिधी (श्री.दुष्यंत पाटील)
>शिंदखेडा तालुका प्रतिनिधी (श्री.प्रभाकर धनगर)
धुळे ग्रामीण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धुळे शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>शिंदखेडा विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.दर्शन माळी)
>शिरपूर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.चेतन पाटील)
>धुळे शहर प्रतिनिधी (श्री.प्रशांत मगर)
>शिरपूर शहर प्रतिनिधी (श्री.समाधान सूर्यवंशी)
शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
>हिसाळे गट प्रतिनिधी (श्री.अभय भदाणे)