नंदुरबार जिल्हा पत्रकार टीम

 

नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त
१. नंदुरबार तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. अक्कलकुवा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. अक्राणी तालुका प्रतिनिधी 
रिक्त
४. तळोदा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. नवापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. शहादा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त

 पत्रकार क्र. :- १
 नाव. :- श्री.शरद भिकाजी सूर्यवंशी पाटील 
 डेटलाईन :- न्याहळी वार्ताहर                                                                                                                                     डेटलाईन :- नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी
 मोबा. :- ८८८८२८७४४४
 ईमेल :-
 पत्ता :- मु.भादवड पो.न्याहली ता.जि.नंदुरबार