नगर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (२२ पत्रकार)
>नगर जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.विजय रासकर)  
नगर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)  
>नगर लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.अमोल बनकर)
शिर्डी लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नगर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
अकोले तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
कर्जत तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
कोपरगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
जामखेड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त
>नेवासा तालुका प्रतिनिधी (श्री.सोपान गुंजाळ)
पाथर्डी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
>पारनेर तालुका प्रतिनिधी  (श्री.जगदीश सोनवणे) 
राहाता तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
राहुरी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त
>शेवगांव तालुका प्रतिनिधी  (श्री.दिपक भोसले) 
>श्रीगोंदा तालुका प्रतिनिधी  (श्री.समीर मचे)
श्रीरामपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
संगमनेर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त
अकोले विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संगमनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिर्डी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोपरगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीरामपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>नेवासा विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.शुभम कुसळकर)
शेवगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राहुरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>पारनेर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.किरण थोरात)
नगर शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीगोंदा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कर्जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नगर शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
>श्रीगोंदा शहर प्रतिनिधी (श्री.जयेश आनंदकर)
शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
>गट प्रतिनिधी (श्री.आनंदा भुकन)
>गट प्रतिनिधी (श्री.सुभाष घोलप)
>गट प्रतिनिधी (श्री.आकाश कोल्हे)
>गट प्रतिनिधी (श्री.बाळासाहेब पोपळघट)
>गट प्रतिनिधी (श्री.विवेक ननवरे)
>गट प्रतिनिधी (श्री.प्रवीण पठारे)
>गण प्रतिनिधी (श्री.सोमनाथ झाकणे)
>गण प्रतिनिधी (श्री.किरण लष्करे)
>कुकाणा गट प्रतिनिधी (श्री.गणेश कराळे)
>गट प्रतिनिधी (श्री.संदिप गायकवाड)
>गट प्रतिनिधी (श्री.अविनाश अडसूळ)
>गट प्रतिनिधी (श्री.विकास अडसूळ )
>सावरगाव प्रतिनिधी (हनुमंत शिंदे)