नगर

नगर जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. नगर तालुका (नगर जिल्हा)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

२. अकोले तालुका (नगर जिल्हा)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री.महेश रोहिदास पवार.
२. श्री.संजय विश्वनाथ साबळे.
३. श्री.प्रशांत चंद्रभान डेरे.
४. श्री.प्रदिप रामदास पवार.
५. श्री.निलेश बाळासाहेब साबळे.
६. श्री.सुनिल दारकू कचरे.
७. श्री.चेतन दीपक शहा.
८. श्री.दत्तात्रय सोपान आरोटे.
९. श्री. वैभव अशोक डेरे.
१०. श्री. अमोल सुनील साबळे

३. कर्जत तालुका (नगर जिल्हा)

१. श्री. चांगदेव पंढरीनाथ सोनवणे.

४. कोपरगाव तालुका (नगर जिल्हा)

५. जामखेड तालुका (नगर जिल्हा)

६. नेवासा तालुका (नगर जिल्हा)

७. पाथर्डी तालुका (नगर जिल्हा)

८. पारनेर तालुका (नगर जिल्हा)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री.सुभाष सुखदेव थोरात 
२. आ.श्री.विजयराव औटी. (आमदार पारनेर) 
३. श्री.निलेश ज्ञानदेव लंके. (शिवसेना तालुकाप्रमुख) 
४. श्री.उत्तम आनंदा पठारे  
५. श्री.अनिल गंधाक्ते  
६. श्री.राहुल बबन झावरे  
७. श्री.दौलत गागर्ड  
८. श्री.दादा शिंदे (उपतालुका प्रमुख) 
९. श्री.संग्राम इकडे  
१०. श्री.ज्ञानदेव जगताप  
११. श्री.किरण येणारे 
१२. श्री.सचिन काळे 
१३. श्री.संदीप किसन पवार  
१४. श्री.अनिल करपे 
१५. श्री.कारभारी पोटघन 
१६. श्री.निलेश खोडदे  
१७. श्री. श्री.सुधीर नानाभाऊ पठारे.

९. राहाता तालुका (नगर जिल्हा)

१०. राहुरी तालुका (नगर जिल्हा)

११. शेवगांव तालुका (नगर जिल्हा)

१२. श्रीगोंदा तालुका (नगर जिल्हा)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

१. श्री.नितीन पोपट रोही.  
२. श्री.सचिन पोपट रोही.  
३. श्री.संतोष कमलाकर चिखलठाणे.  
४. श्री.महेंद्र जगन्नाथ पारे.  

१३. श्रीरामपूर तालुका (नगर जिल्हा)

१४. संगमनेर तालुका (नगर जिल्हा)