नगर

नगर जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

(श्री.विजय रासकर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. विजय रामू रासकर   – (बाळकडू नगर जिल्हा प्रतिनिधी)
२) श्री. प्रविणशेठ वसंत लेंडे   
३) श्री. अनिलशेठ विठ्ठल व्यवहारे   
४) श्री. अर्जुनशेठ सदाशिव शिंदे  
५) श्री. संतोष मारुती वरखडे