नागपूर

नागपूर जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. नागपूर शहर तालुका (जि.नागपूर)

१श्री. जितेंद्र भोजराज बिलवने. 
 श्री. अतुल गंगाधर कडूकार. 
 श्री. कल्पक दादाराम गिरहेपुंजे.

२. नागपूर ग्रामीण तालुका (जि.नागपूर)

३. सावनेर तालुका (जि.नागपूर)

४. कळमेश्वर तालुका (जि.नागपूर)

५. नरखेड तालुका (जि.नागपूर)

६. काटोल तालुका (जि.नागपूर)

७. पारशिवनी तालुका (जि.नागपूर)

८. रामटेक तालुका (जि.नागपूर)

९. हिंगणा तालुका (जि.नागपूर)

१०. मौदा तालुका (जि.नागपूर)

११. कामठी तालुका (जि.नागपूर)

१२. उमरेड तालुका (जि.नागपूर)

१३. भिवापूर तालुका (जि.नागपूर)

१४. कुही तालुका (जि.नागपूर)

 श्री. मोहन माधोराव कावडे. 
२ श्री. प्रकाश यशवंत देशमुख.