नाशिक जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम  (४० पत्रकार)
>नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.दिपक घायाळ)
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी (श्रीमती वैशाली पवार)
>नाशिक लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.सुयोग जायभावे) 
>दिंडोरी लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.सुनील पोळ) 
>नाशिक तालुका प्रतिनिधी (श्री.किशोर पाटील)
 त्रंबक तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
 इगतपुरी तालुका प्रतिनिधी (श्री.समाधान वारुंगसे)
 सिन्नर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>निफाड तालुका प्रतिनिधी (श्री.समाधान कोकाटे)
>निफाड तालुका प्रतिनिधी (सौ.प्रणिता चव्हाण)
>येवला तालुका प्रतिनिधी (श्री.दत्तू शेळके)
नांदगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>चांदवड तालुका प्रतिनिधी (श्री.दिनेश शिंदे)
>देवळा तालुका प्रतिनिधी (श्री.राजेश पवार)
मालेगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>सटाणा तालुका प्रतिनिधी (श्री.निलेश अलई)
>कळवण तालुका प्रतिनिधी (श्री.ललित आहेर)
सुरगणा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)  
> दिंडोरी तालुका प्रतिनिधी (श्री.रघुनाथ कापसे)
पेठ तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>निफाड विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.सुरेश/सोनू नाठे)
>येवला विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.उत्तम गीते)
>नांदगाव विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.विकास जाधव)
सटाणा विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.कुणाल भामरे)
विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>नाशिक शहर प्रतिनिधी (श्री.सतिश गुरगुडे)
>लासलगाव शहर प्रतिनिधी (श्री.समीरखान पठाण)
>ओझर पिंपळगाव शहर प्रतिनिधी (श्री.संदीप चव्हाण)
मनमाड शहर प्रतिनिधी (श्री.दिपक दरगुडे)
>देवगाव गट प्रतिनिधी (श्री.बाबासाहेब गीते)
>लासलगाव गट प्रतिनिधी (श्री.मंदार खानापूरकर)
>देवगाव गट प्रतिनिधी (श्री.गोरख गव्हाणे)
तळेगाव रोही गट प्रतिनिधी (श्री.रमेश वाकचौरे )
चांदोरी गट प्रतिनिधी (श्री.अमोल राहणे)
लासलगाव गट प्रतिनिधी (श्री.समाधान सुपेकर)
चांदवड गट प्रतिनिधी (श्री.सागर अहिरराव)
देवगाव गट प्रतिनिधी (श्री.सागर गायकवाड)
वडाळी भोई गट प्रतिनिधी (श्री.दिपक भोयटे)
चांदवड गट प्रतिनिधी (श्री.चेतन गांगुर्डे)
उमराणा गट प्रतिनिधी (श्री.अमित पाटील)
साकोरा गट प्रतिनिधी (श्री.दिपक शेलार)

न्याय डोंगरी गट प्रतिनिधी (श्री.राजेंद्र कारे)
मुखेड गट प्रतिनिधी (श्री.ऋषिकेश पानसरे)
येवला गण प्रतिनिधी (श्री.अमोल राजगुरू)
वखार गट प्रतिनिधी (श्री.बापू शिंदे)
वाहेगाव साळ गण प्रतिनिधी (श्री.सचिन न्याहारकर)

खेडगाव गण प्रतिनिधी (श्री.राजेंद्र जाधव)

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री.सुनील पोळ – दिंडोरी लोकसभा प्रतिनिधी जि.नाशिक (नियुक्तीपत्र)

श्री.निलेश अलई – सटाणा तालुका प्रतिनिधी जि.नाशिक (नियुक्तीपत्र)

श्री.समाधान कोकाटे – निफाड तालुका प्रतिनिधी जि.नाशिक (नियुक्तीपत्र)

श्री.सुरेश नाठे – निफाड विधानसभा प्रतिनिधी जि.नाशिक (नियुक्तीपत्र)