नाशिक

नाशिक जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. नाशिक तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री.निलेश अलई  यांचे संदर्भाने )
१. श्री. अभिषेक मनोहर देशमुख.    

२. त्रंबक तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३. इगतपुरी तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

४. सिन्नर तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

५. निफाड तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री.समाधान कोकाटे  यांचे संदर्भाने )
१. श्री. समाधान भाऊसाहेब कोकाटे  (बाळकडू प्रतिनिधी)

६. येवला तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

७. नांदगाव तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

८. चांदवड तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

९. देवळा तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१०. मालेगाव तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

११. सटाणा तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री.निलेश अलई  यांचे संदर्भाने )
१. श्री. निलेश दत्तात्रय अलई (बाळकडू प्रतिनिधी)

१२. कळवण तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१३. सुरगणा तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१४. दिंडोरी तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१५. पेठ  तालुका (जि.नाशिक)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )