नाशिक

नाशिक जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. नाशिक तालुका (जि.नाशिक)

१. श्री. अभिषेक मनोहर देशमुख.

२. त्रंबक तालुका (जि.नाशिक)

३. इगतपुरी तालुका (जि.नाशिक)

४. सिन्नर तालुका (जि.नाशिक)

५. निफाड तालुका (जि.नाशिक)

१. श्री.दिपक छबू घायाळ. 
२. श्री.संतोष किसन घायाळ. 
३. श्री.पवन रामभाऊ वाकचौरे. 
४. श्री.ज्ञानेश्वर भागवत दिसले. 
५. श्री.किशोर वामन मवाळ. 
६. श्री.निलेश शांताराम गायकवाड. 
७. श्री.वाल्मिक नाना घायाळ. 
८. श्री.ताराचंद भाऊसाहेब अहिरे. 
९. श्री.श्रीनिवास गोपाळराव जोशी. 
१०. श्री.संजय दिगंबर लोहारकर.

६. येवला तालुका (जि.नाशिक)

७. नांदगाव तालुका (जि.नाशिक)

८. चांदवड तालुका (जि.नाशिक)

१. श्री.महेश सुभाष गायकवाड.
२. श्री.नितीन रघुनाथ आहेर.
३. श्री.शांताराम बाजीराव जाधव.
४. श्री.भावराव सुधाकर गवळी.
५. श्री.बबन गोपालदास बैरागी.
६. श्री.विजय राजाराम रकिबे.
७. श्री.कैलास प्रकाश उशीर.
८. श्री.पराग श्रीकांत बिडवई.
९. श्री.रविकांत मोतीराम तांदळे.
१०. श्री.विलास रमेश भवर.

 

९. देवळा तालुका (जि.नाशिक)

१०. मालेगाव तालुका (जि.नाशिक)

११. सटाणा तालुका (जि.नाशिक)

१. श्री. निलेश दत्तात्रय अलई. 

१२. कळवण तालुका (जि.नाशिक)

१३. सुरगणा तालुका (जि.नाशिक)

१४. दिंडोरी तालुका (जि.नाशिक)

१५. पेठ  तालुका (जि.नाशिक)