पालघर

पालघर जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. पालघर तालुका (जि.पालघर)

१. श्री. सुमित दशरथ पाटील. 
२. श्री. शैलेश प्रभाकर पाटील.
३. श्री. साईनाथ नरेश पाटील. 
४. श्री. वाघेश नरोत्तम पाटील.  
५. श्री. भाई दशरथ पाटील.  
६. श्री. ईश्वर वसंत बरड.  
७. श्री. रिपिन किसन पाटील.  
८. श्री. परेश बाबुराव पावडे.
९. श्री. वसंत वामन चव्हाण. (शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख पालघर) 
१०. श्री.प्रभाकर रामचंद्र राउळ.  (मा.बोईसर शिवसेना शहर प्रमुख) 
११. श्री. सुरेश राममनोहर सहानी.  
१२. श्री. विजय भास्कर राउत. 
१३. श्री. किरण प्रकाश कंडी.  
१४. श्री. सुजित रमेश सातवी.

२. वसई तालुका (जि.पालघर)

३. वाडा तालुका (जि.पालघर)

१. श्री. विध्याधर श्रीनिवास चेंडेकर.  

४. जव्हार तालुका (जि.पालघर)

५. मोखाडा तालुका (जि.पालघर)

६. डहाणू तालुका (जि.पालघर)

७. तलासरी तालुका (जि.पालघर)

८. विक्रमगड तालुका (जि.पालघर)