पुणे जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (३८ पत्रकार)
>पुणे जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.किसन बाणेकर) 
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी (सौ.ज्योती मोरे
>पुणे लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.संदिप गवळी)
>शिरूर लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.महेश दरवडे)
बारामती लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मावळ लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पुणे शहर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
हवेली तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>जुन्नर तालुका प्रतिनिधी (श्री.जितेंद्र पुराणिक)
आंबेगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
खेड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
मावळ तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
मुळशी तालुका प्रतिनिधी (श्री.निलेश पंडित)
वेल्हे तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
भोर तालुका प्रतिनिधी (श्री.सागर इंगुळकर)
>पुरंदर तालुका प्रतिनिधी (श्री.जयंत पाटील)
>शिरूर तालुका प्रतिनिधी (श्री.निलेश शेळके)
दौंड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
बारामती तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
इंदापूर तालुका प्रतिनिधी (श्री.रविंद्र लाटणे)
>जुन्नर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.सतीश पाटे)
आंबेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.राहुल पडवळ)
खेड-आळंदी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिरूर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.रमेश गायकवाड)
दौंड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
इंदापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बारामती विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पुरंदर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>भोर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.पप्पू कंधारे)
मावळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चिंचवड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पिंपरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भोसरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वडगाव शेरी विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.योगेश तांबे)
शिवाजीनगर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.विजय चाडवले)
कोथरूड विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.पोपट शेळके)
खडकवासला विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.विलास गोळे)
पर्वती विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.अनंत बनकर)
>हडपसर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.किशोर जंबूकर)
हडपसर विधानसभा प्रतिनिधी (सौ.सीमा कांबळे)
पुणे छावणी विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.नमन पाटील)
कसबा पेठ विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.बाळासाहेब भोसले)
>पुणे शहर प्रतिनिधी (श्री.अभिजीत बाबर)
>पिंपरी चिंचवड शहर प्रतिनिधी (श्री.विनोद गोरे)
>हडपसर विभाग प्रतिनिधी (श्री.ओंकार पर्हाड)
विभाग प्रतिनिधी (श्री.दिनेश छाजेड)
विभाग प्रतिनिधी (श्री.रामबचन घरभरण)
गट प्रतिनिधी (श्री.यश भुजबळ)
गट प्रतिनिधी (श्री.गणेश मांडेकर)
गण प्रतिनिधी (श्री.सुखदेव सरोदे)
वारजे प्रतिनिधी (ऋषिकेश कुसळकर)
बालाजी नगर प्रतिनिधी (श्री.अमित साळोखे)
मार्केट यार्ड प्रतिनिधी (श्री.अनिल नाईक)
वाघोली प्रतिनिधी (श्री.चंद्रकांत पांचाळ)
शिक्रापूर प्रतिनिधी (श्री.महेश आढाव)
धायरी प्रतिनिधी (श्री.विश्राम गवळे)
जुन्नर प्रतिनिधी (श्री.विकास साबळे)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री.अभिजीत बाबर – पुणे शहर प्रतिनिधी जि.पुणे (नियुक्तीपत्र)

श्री.किरण जंबूकर – हडपसर विधानसभा प्रतिनिधी जि.पुणे (नियुक्तीपत्र)

श्री.जितेंद्र पुराणिक – जुन्नर तालुका प्रतिनिधी जि.पुणे (नियुक्तीपत्र)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री.संदिप गवळी – पुणे लोकसभा प्रतिनिधी जि.पुणे (नियुक्तीपत्र)