बीड

बीड जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. बीड तालुका (जि.बीड)

२. किल्ले-धारूर तालुका (जि.बीड)

३. अंबाजोगाई तालुका (जि.बीड)

४. परळी-वैधनाथ तालुका (जि.बीड)

५. केज तालुका (जि.बीड)

६. आष्टी तालुका (जि.बीड)

७. गेवराई तालुका (जि.बीड)

८. माजलगाव तालुका (जि.बीड)

९. पाटोदा तालुका (जि.बीड)

१०. शिरूर तालुका (जि.बीड)

११. वडवणी तालुका (जि.बीड)