बुलढाणा जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१० पत्रकार)
>बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.अनुप श्रीवास्तव) 
बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
>बुलढाणा लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.नितीन बाहेती)
>बुलढाणा तालुका प्रतिनिधी  (श्री.तुषार पंत)
खामगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
चिखली तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
संग्रामपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
शिंदखेडराजा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
देऊळगावराजा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
नांदुरा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
मेहकर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
मोताळा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
मलकापूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>लोणार तालुका प्रतिनिधी (श्री.ऋतिक धुळे)
जळगाव जामोद तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
शेगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त )
मलकापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>बुलढाणा शहर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.सचिन तायडे)
चिखली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सिंधखेडराजा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मेहकर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
खामगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव जामोद विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बुलढाणा शहर प्रतिनिधी (श्री.राजू आरमाळ)
>सुलतानपूर शहर प्रतिनिधी ता.लोणार (श्री.साईनाथ डूबे)
जि.प.गट प्रतिनिधी (श्री.श्रीकांत टेकाळे)
जि.प.गट प्रतिनिधी (श्री.विजय चिंचोले)
जि.प.गट प्रतिनिधी (श्री.विजयकुमार सुसर)

 

 

श्री.ऋतिक धुळे – लोणार तालुका प्रतिनिधी जि.बुलढाणा (नियुक्तीपत्र)

श्री.साईनाथ डूबे – सुलतानपूर वार्ताहर ता.लोणार जि.बुलढाणा (नियुक्तीपत्र)