बुलढाणा

बुलढाणा जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

 

 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

(श्री.ऋतिक धुळे यांचे संदर्भाने )
१) श्री.ऋतिक सुनील धुळे – (बाळकडू लोणार तालुका प्रतिनिधी)

(श्री.साईनाथ डूबे यांचे संदर्भाने )
१) श्री.साईनाथ भीमराव डूबे – (बाळकडू सुलतानपूर वार्ताहर)