मुंबई

मुंबई शहर व उपनगर जिल्हे – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

विभाग १ :- बोरीवली, दहिसर, मागाठाणे

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

बोरीवली (मुंबई) 

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.पंडित मोहिते-पाटील यांचे संदर्भाने )
१. श्री. अभिषेक वि.घोसाळकर.  (मा.नगरसेवक, संचालक मुंबई बँक)
२. श्रीमती. हंसाबेन देसाई   (मा.नगरसेविका, मा.प्रभाग समिती अध्यक्ष)
३. श्री. विलास पोतनीस. (विभागप्रमुख विभाग क्र.१)
४. श्री. दामोदर म्हात्रे. (उपविभागप्रमुख)
५. श्री. बाळकृष्ण ढमाले. (शाखाप्रमुख)
६. सौ. सुलोचना एन.नौकुडकर. (जेष्ठ शिवसैनिक)
७. श्री. प्रकाश ठाकुर (माजी शाखाप्रमुख) 
८. श्री. विजय आर. सावंत. (जेष्ठ शिवसैनिक)
९. श्री. विश्वनाथ नेरुरकर (शिवसेना उपनेते) 
१०. श्री. विजय वालावलकर. (उपविभागप्रमुख) 
११. श्री. श्रीधर ब. रावराणे. (माजी शाखाप्रमुख) 

दहिसर (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.पंडित मोहिते-पाटील यांचे संदर्भाने )
१. श्री. पंडित मोहिते-पाटील.
२. श्री. उदेश पाटेकर. (माजी नगरसेवक)   
३. श्री. प्रकाश वि. सुर्वे.(काका) 
४. श्री. दिपक विष्णु नाईक 
५. श्री. राजेंद्र ला. जाधव. 
६. श्री. सुनिल वा. कांदोळकर 
७. श्री. प्रकाश कारकर साहेब. (शिवसेना माजी विभागप्रमुख) 
८. श्री. भालचंद्र म्हात्रे. (शिवसेना उपविभागप्रमुख)
९. सौ. शकुंतला प्र. शेलार. (महिला उपविभाग संघटक)
१०. श्री. शिरीष सावंत.  (शाखाप्रमुख)
११. श्री. गणेश जयराम पवार  
१२. श्री. आत्माराम ना. राऊत    
१३. श्री. जगदीश ला. जाधव    
१४. श्री. सुखदेव हनुमंता कुंचीकोरवे     
१५. श्री. मारुती जयवंत सोनकांबळे     
१६. श्री. शंकर(बबलू) हनुमंता जाधव    
१७. श्री. मनीष जनार्दन जाधव    
१८. श्री. अतुल तावडे.  (शाखाप्रमुख)
१९.  श्री. जगदीश भोवड.
२०. श्री. चंद्रकांत गोपाळे 
२१. श्री. विकास साटम. (गटप्रमुख)
२२. श्री. वासुदेव मोकल. (जेष्ठ शिवसैनिक) 
२३. श्री. अनंत शेडे ( जेष्ठ शिवसैनिक )  
२४. श्री. उदय भास्करराव सुर्वे  (उपशाखाप्रमुख) 

मागाठाणे  (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग २ :- कांदिवली, चारकोप, मालाड 

कांदिवली (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

चारकोप (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

मालाड (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग ३ :- जोगेश्वरी, दिंडोशी, गोरेगाव 

जोगेश्वरी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

 

दिंडोशी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

गोरेगाव (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग ४ :- वर्सोवा, अंधेरी  

वर्सोवा (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

अंधेरी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

 

विभाग ५ :- विलेपार्ले, वांद्रे 

विलेपार्ले (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

वांद्रे (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग ६ :- चांदिवली, कुर्ला, कलिना 

चांदिवली (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.धीरज पडळकर  यांचे संदर्भाने )
१. धीरज तुकाराम पडळकर (बाळकडू प्रतिनिधी)

कुर्ला (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

कलिना (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

सांताक्रुज (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.दिपक खरात  यांचे संदर्भाने )
१. श्री.दयानंद दगडू शिंदे.

विभाग ७ :- मुलुंड, विक्रोळी, भांडूप 

मुलुंड (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विक्रोळी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

भांडूप (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग ८ :- घाटकोपर, मानखुर्द, शिवाजीनगर 

घाटकोपर (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

  

मानखुर्द (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

 

शिवाजीनगर (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग ९ :- अनुशक्तीनगर, चेंबूर, सायन 

अनुशक्तीनगर (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

चेंबूर (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

सायन (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग १० :- धारावी, वडाळा, माहीम, दादर

धारावी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

वडाळा (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.दिपक खरात  यांचे संदर्भाने )
१. श्री. सुरेश गणपत काळे. 

माहीम (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

दादर  (मुंबई) 

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग ११ :- वरळी, शिवडी, भायखळा 

वरळी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

शिवडी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.दिपक खरात यांचे संदर्भाने )
१. श्री. ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले 

भायखळा (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

 

विभाग १२ :- मलबारहिल, मुंबादेवी, कुलाबा 

मलबारहिल (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

मुंबादेवी (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )

कुलाबा (मुंबई)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.यांचे संदर्भाने )