रायगड जिल्हा पत्रकार टीम

रायगड जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. पनवेल तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. पेण तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. कर्जत तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. खालापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. उरण तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
६. अलिबाग-पाली  तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. सुधागड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
८. माणगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. रोहा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१०. मुरुड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
११. श्रीवर्धन तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१२. म्हसळा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. महाड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१४. पोलादपूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१५. तळा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त  

पत्रकार क्र. :- १ 
नाव. :- श्री.भूषण राजेंद्र जाधव. 
डेटलाईन :- तळोशी वार्ताहर
मोबा. :- ७८७५५६५८५२ 
ईमेल :-  
पत्ता :- मु.पो.तळोशी, ता.महाड जि.रायगड  पिन-४०२३०१