रायगड

रायगड जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. पनवेल तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

२. पेण तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३. कर्जत तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.संग्राम ठाकूर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. उमेश नारायण सावंत – (शिवसेना ग्रा.सं.कक्ष कर्जत तालुकाप्रमुख)

४. खालापूर तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.संग्राम ठाकूर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. किरण काशिनाथ हाडप – (शिवसेना ग्रा.सं.कक्ष खालापूर तालुकाप्रमुख)

५. उरण तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.संग्राम ठाकूर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. संग्राम भाऊ ठाकूर – (बाळकडू रायगड जिल्हा प्रतिनिधी)
२) श्री. बबन नामदेव पाटील – (शिवसेना माजी जिल्हा प्रमुख रायगड)
३) श्री. मंगेश मधुकर ठाकूर 
४) श्री. जहेश तुकाराम पाटील 
५) श्री. हितेश प्रभाकर कोळी  
६) श्री. स्वप्नील श्याम ठाकूर 

६. अलिबाग-पाली तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.निलेश म्हात्रे यांचे संदर्भाने )
१) श्री.निलेश वसंत म्हात्रे – (बाळकडू रायगड लोकसभा प्रतिनिधी)
२ ) श्री. संजय शांताराम म्हात्रे 
३) श्री. अविनाश पांडुरंग बोरकर

७. सुधागड तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

८. माणगाव तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

९. रोहा तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१०. मुरुड तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.बाबुराव गोळे यांचे संदर्भाने )
१) श्री. बाबुराव रावसाहेब गोळे – (बाळकडू मुरुड तालुका प्रतिनिधी)

११. श्रीवर्धन तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१२. म्हसळा तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१३. महाड तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१४. पोलादपूर तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

१५. तळा तालुका (जि.रायगड)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )