लातूर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (४ पत्रकार)
>लातूर जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.सचिन छप्रावळे)
लातूर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
लातूर लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
लातूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
उदगीर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
अहमदपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)        
देवणी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>शिरूर(अनंतपाळ) तालुका प्रतिनिधी (श्री.कृष्णा पवार)
औसा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
निलंगा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
रेणापूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>चाकूर तालुका प्रतिनिधी  (श्री.हेमंत पतंगे)
लातूर ग्रामीण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>लातूर शहर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.विष्णू तीगीले)
अहमदपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उदगीर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
निलंगा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
औसा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

लातूर शहर प्रतिनिधी (रिक्त)