लातूर जिल्हा पत्रकार टीम

 

बाळकडू अधिकृत पत्रकार टीम 

१. श्री. सचिन वाघंबर छप्रावळे

 

लातूर जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. लातूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. उदगीर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. अहमदपूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त       
४. देवणी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. शिरूर(अनंतपाळ) तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. औसा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. निलंगा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. रेणापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. चाकूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त