वर्धा जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (६ पत्रकार)

>वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.रविकांत गाडरे )
>वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी  (सौ.माधुरी घागरे)
>वर्धा लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.यशराज घागरे)
वर्धा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
आर्वी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
आष्टी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
सेलू तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
समुद्रपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
देवळी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगणघाट तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>कारंजा तालुका प्रतिनिधी (श्री.गौरव नासरे)
>आर्वी विधानसभा प्रतिनिधी ( सौ.गायत्री गाडरे )
देवळी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगणघाट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्धा शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>कारंजा शहर प्रतिनिधी ( श्री.रमाकांत दळवी )