वर्धा जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१ पत्रकार)

वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.रविकांत गदरे)
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
वर्धा लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्धा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
आर्वी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
आष्टी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
सेलू तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
समुद्रपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
देवळी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगणघाट तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
आर्वी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
देवळी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगणघाट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्धा शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्धा शहर प्रतिनिधी (रिक्त)