वर्धा जिल्हा पत्रकार टीम

 

वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त

१. वर्धा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. आर्वी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. आष्टी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. सेलू तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. समुद्रपूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. देवळी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. हिंगणघाट तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त