वर्धा

“वर्धा जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समिती, ग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. वर्धा तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

२. आर्वी तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

३. आष्टी तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

४. सेलू तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

५. समुद्रपूर तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

६. देवळी तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )

७. हिंगणघाट तालुका (जि.वर्धा)

सभासद कालावधी – जून २०१८ ते मे २०१९
(श्री. यांचे संदर्भाने )