संभाजीनगर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (२ पत्रकार)
>संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.अक्षय साठे) 
संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त) 
संभाजीनगर लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)  
खुलताबाद तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
सोयगांव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
सिल्लोड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
गंगापूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
कन्नड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
फुलंब्री तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
पैठण तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
वैजापूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
सिल्लोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कन्नड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
फुलंब्री विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर मध्य विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पैठण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गंगापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वैजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>संभाजीनगर शहर प्रतिनिधी (श्री.सुनील नागवे)