संभाजीनगर जिल्हा पत्रकार टीम

 

बाळकडू अधिकृत पत्रकार टीम 

१. श्री. रामेश्वर नवनाथ अमृते

 

 

संभाजीनगर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
१. संभाजीनगर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त  
२. खुलताबाद तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. सोयगांव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. सिल्लोड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. गंगापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. कन्नड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. फुलंब्री तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. पैठण तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. वैजापूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त