सातारा जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (९ पत्रकार)
>सातारा जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.किशोरकुमार गांधी)
सातारा जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
>सातारा लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.सचिन चव्हाण)
वाई विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोरेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कराड उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कराड दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पाटण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सातारा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
फलटण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>सातारा तालुका प्रतिनिधी (श्री.निमिश शहा)
कराड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>वाई तालुका प्रतिनिधी (श्री.नारायण सणस)
>महाबळेश्वर तालुका प्रतिनिधी (श्री.राहुल  शेलार)
फलटण तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
माण तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
खटाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
कोरेगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>पाटण तालुका प्रतिनिधी (श्री.अंकुश सोमार्डे)
जावळी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
खंडाळा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>खंडाळा तालुका प्रतिनिधी (सौ.हेमलता शेटे)
फलटण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वाई विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोरेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कराड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कराड दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.मनीष बामणे)
पाटण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सातारा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सातारा शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
गट प्रतिनिधी (श्री.मंगेश नाविलकर)

श्री.किशोरकुमार गांधी – सातारा जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र) 

श्री.निमिश शहा – सातारा तालुका प्रतिनिधी जि.सातारा (नियुक्तीपत्र)

श्री.राहुल शेलार – महाबळेश्वर तालुका प्रतीनिधी जि.सातारा (नियुक्तीपत्र)

श्री.नारायण सणस – वाई तालुका प्रतिनिधी जि.सातारा (नियुक्तीपत्र)