सोलापूर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१० पत्रकार)
>सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.साहेबराव परबत) 
सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त) 
सोलापूर लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माढा लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उत्तर सोलापूर तालुका प्रतिनिधी  (श्री.सोमनाथ निंबाळकर)
दक्षिण सोलापूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
अक्कलकोट तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>बार्शी तालुका प्रतिनिधी (श्री.आयुब मुजावर)
करमाळा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>माढा तालुका प्रतिनिधी (श्री.बाजीराव चव्हाण)
मंगळवेढा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
माळशिरस तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>मोहोळ तालुका प्रतिनिधी  (श्री.प्रविण काशिद)
>पंढरपूर तालुका प्रतिनिधी (श्री.सचिन जगताप)
सांगोला तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
करमाळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माढा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बार्शी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मोहोळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सोलापूर उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.योगेश काटे)
सोलापूर शहर मध्य विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.हर्षमगंध ढोणे)
सोलापूर दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.कृष्णराज नागणे)
अक्कलकोट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पंढरपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सांगोला विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माळशिरस विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>सोलापूर शहर प्रतिनिधी (श्री.बसवराज जमखंडी)