सोलापूर जिल्हा पत्रकार टीम

सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त 
१. उत्तर सोलापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. दक्षिण सोलापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. अक्कलकोट तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. बार्शी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. करमाळा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
६. माढा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. मंगळवेढा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. माळशिरस तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. मोहोळ तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१०. पंढरपूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
११. सांगोला तालुका प्रतिनिधी
रिक्त