सोलापूर

सोलापूर जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

 

१. उत्तर सोलापूर तालुका (जि.सोलापूर)

सभासद कालावधी – फेब्रुवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ 
(सभासद क्र.१ ते  – पत्रकार श्री….. यांचे सौजन्याने )

२. दक्षिण सोलापूर तालुका (जि.सोलापूर)

३. अक्कलकोट तालुका (जि.सोलापूर)

४. बार्शी तालुका (जि.सोलापूर)

५. करमाळा तालुका (जि.सोलापूर)

१. श्री.दिलीप महादेव वाघमारे.

६. माढा तालुका (जि.सोलापूर)

७. मंगळवेढा तालुका (जि.सोलापूर)

१. श्री. बाळकृष्ण शंकर कलुबर्मे.    

८. माळशिरस तालुका (जि.सोलापूर)

९. मोहोळ तालुका (जि.सोलापूर)

१०. पंढरपूर तालुका (जि.सोलापूर)

११. सांगोला तालुका (जि.सोलापूर)

१. श्री. नवलकुमार भीमराव गाडे (ता.प्र.शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष)
२. श्री. नितीन वडे (शिवसेना माजी उ.ता.प्र.)
३. श्री. सुभाष किसन भोसले (युवसेना ता.प्र.)
४. श्री. अस्लम शफी मुलाणी (शहर प्रमुख)
५. श्री. शिवाजी बलभीम बंडगर
६. श्री. गणेश शिवदास कांबळे (उ.ता.प्र.)