हिंगोली

हिंगोली जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. हिंगोली तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.गोपालराव सरनायक यांचे संदर्भाने )
१) श्री. गोपालराव तुकारामजी सरनायक – (बाळकडू हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी) 

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री…. यांचे संदर्भाने )

२. औंढा नागनाथ तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री…. यांचे संदर्भाने )

३. वसमत तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री…. यांचे संदर्भाने )

४. कळमनुरी तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री.चंद्रकांत मस्के यांचे संदर्भाने )
१) श्री.चंद्रकांत कोंडबाराव मस्के – (बाळकडू हिंगोली लोकसभा प्रतिनिधी)

५. सेनगाव तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – ऑगस्ट  २०१८ ते  जुलै  २०१९
(श्री…. यांचे संदर्भाने )