हिंगोली

हिंगोली जिल्हा – सभासद यादी”

(शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, तसेच शिवसेना संलग्न युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय विद्यार्थी सेना, भारतीय कामगार सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, चित्रपट सेना, लोकाधिकार समितीग्राहक संरक्षक कक्ष, शिक्षक सेना, चर्मोध्योग सेना, एस.टी.कामगार सेना, शिव सहकार सेना, या अंगीकृत संघटनांच्या सर्व राज्य व जिल्हापातळीवरील पदाधिकारी यांना तसेच सर्व शासकीय अधिकारी यांना बाळकडू हे मासिक वृत्तपत्र पोस्टाने पाठवण्यात येत असते.)

१. हिंगोली तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.गोपालराव सरनायक यांचे संदर्भाने )
१. श्री. गोपालराव तुकारामजी सरनायक. (बाळकडू जिल्हा प्रतिनिधी) 
२. श्री. रघुवीर गोविंदराव पतंगे-देशमुख. 
३. श्री. शिवाजी श्रीराम ठमके
४. श्री. बाबुराव एकनाथराव पवार. 
५. श्री. चंद्रशेखर अप्पा उबाळे.
६. श्री. संत माउली गुरुकुल,
७. श्री. राहुल सुधाकरअप्पा घेवारे. 
८. श्री. डॉ.केशव प्रल्हाद भोयर-पाटील.
९. श्री. संतोष प्रकाशराव हरण.
१०. श्री. सुधीर महेशअप्पा चौढेकर.
११. श्री. नारायण काशिनाथ घ्यार. (शिवसेना जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख)
१२. श्री. डॉ.अरुण जिरवणकर 

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री…. यांचे संदर्भाने )

२. औंढा नागनाथ तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री…. यांचे संदर्भाने )

३. वसमत तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री…. यांचे संदर्भाने )

४. कळमनुरी तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री.गोपालराव सरनायक यांचे संदर्भाने )
१. श्रीमती शिवराणीताई प्रकाशराव नरवडे. (जिल्हा परिषद अध्यक्षा)
२. श्री. अजय सावंत-पाटील. (पंचायत समिती सदस्य) 
३. श्री. पांडुरंग संभाजी साबळे.

५. सेनगाव तालुका (जि.हिंगोली)

सभासद कालावधी – मार्च २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ 
(श्री…. यांचे संदर्भाने )