२८८ विधानसभा मतदारसंघांचे व्हाॅॅटसअप ग्रुप : रोजची रोज स्वतःच्या मतदारसंघातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी फक्त एका ग्रुप मध्ये सामील व्हा.

००१ अक्कलकुवा विधानसभा

https://chat.whatsapp.com/G00LsZ7ZPVO837W7qqjwdl

००२ शहादा विधानसभा

https://chat.whatsapp.com/KUwWF1RFZtSDEIeMUAPKaR