राज्य दैनिक “बाळकडू” चे महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत पत्रकार (विधानसभा निहाय पत्रकार नावे)

राज्य दैनिक “बाळकडू” चे महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत पत्रकार (विधानसभा निहाय पत्रकार नावे)

पत्रकार / प्रतिनिधी नियुक्त्या

राज्य दैनिक “बाळकडू”
विभाग प्रतिनिधी नावे 

(१) मुंबई महानगर विभाग प्रतिनिधी 
श्री. पंडित मोतीराम मोहिते  9892343362
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई शहर जिल्हा व उपनगर जिल्हा) 

(२) कोकण विभाग प्रतिनिधी 
श्री. नंदू कचरू वारुंगसे  9594946044   
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा)
 
(३) पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी
श्री. साहेबराव भारत परबत  9604243041
(कार्यक्षेत्र :- पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्हा आणि बेळगाव व सीमाभाग)  
 
(४) उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी 
श्री. दिनेश मधुकर शिंदे  9049484976
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्हा)

(५) मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी 
श्री. विनोद कैलास गोरे  8605313202
(कार्यक्षेत्र :- संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, धाराशिव जिल्हा)

(६) पश्चिम विदर्भ प्रतिनिधी 
श्री. गोपालराव शामरावजी मोकलकर  9923822557
(कार्यक्षेत्र :- अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम जिल्हा)

(७) पूर्व विदर्भ प्रतिनिधी 
श्री. रविकांत सुर्यकांतजी गाडरे  9764913545 
(कार्यक्षेत्र :- नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा,गडचिरोली जिल्हा) 

राज्य दैनिक “बाळकडू”
जिल्हा प्रतिनिधी नावे 

(१) मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) प्राजक्ता चव्हाण  (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(२) मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक 
१) राहुल भोगले 
२) आतितोश मुळ्ये 

३) बाजीराव शेवाळे
(३) ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक
१) अनंत बोरसे 
२) संतोष गवळी

३) नितीन ढमाले  
(४) पालघर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक
१) राजेश चौकेकर 
२) रिक्त आहे 
(५) रायगड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) देवयानी भगत  (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक 
१) पंडित धनजी फंगाळ 
२) गणेश म्हात्रे 
३) हेमंत धायगुडे 
(६) रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक 
१) दिपक बेर्डे 

२) सचिन जाधव

३) प्रदीप तळेकर
(७) सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक कोणीही नाही
(८) पुणे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) अमृत पठारे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) दादासाहेब करांडे 
२) प्रवीण जायगुडे 
३) संतोष उकिरडे 
४) प्रशांत पवार 
५) केतन राजेंद्र वाघ 
६) ओंकार बोरवणे 
७) किशोर बलकवडे 
८) स्वामी दळवी 
९) विनायक ढोबळे 
(९) सातारा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक
१) सचिन चव्हाण 
२) रिक्त आहे  
(१०) सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) अरविंद बगले 
२) विशाल मोरे 
३) रिक्त आहे    
(११) सांगली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा

इच्छुक 
१) रिक्त आहे
२) रिक्त आहे  

(१२) कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) सुनील पाटील
२) दिपक सुतार  
  
(१४) नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी 
१) नेहा पवार  (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक 
१) सतीशसिंह परदेशी
२) प्रशांत कोठवदे 

३) भूषण बिऱ्हाडे
४) राहुल चौधरी 

५) नेहा पवार
६) योगेश कापडणीस 

७) अतुल शिंदे 
(१५) नगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) सागर उबाळे
२) सुरेश विधाते 

३) कमलेश शेवाळे
४) राजकुमार इकडे 

५) रिक्त आहे      
(१६) धुळे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही

१) सतीश पवार 
(१७) नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक 

१) रामदास पावरा 
(१८) जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) जितेंद्र दिलीप महाजन 
२) दिपक जैन 
३) हेमंत पाटील   
(१९) संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रंजना वक्ते  (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक

१) अनिल पाटील
(२०) नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) ज्ञानेश्वर मोरे
२) वैभव मुरके 
  
(२१) लातूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) नितीन बस्वराज मोह्नाळे
(२२) परभणी जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(२३) जालना जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) साहेबराव श्रीराम पवार   
(२४) हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) संजीत चट्टे
२) किशन गायकवाड 
   
(२५) बीड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक
१) योगेश्वर नखाते
२) चंद्रकांत पाटील 

३) पांडुरंग जोशी 
(२६) धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) विकास वाघ कुलकर्णी
२) जनार्दन डांगे 

३) विकास मोराळे
४) अमित लिंबराज साठे 

५) हरीश्चंद्र मगर 

६) शिवाजी कांबळे  
(२७) अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक
१) विक्की ढोले
२) दिपक नितनवरे 

३) शशांक लोमटे
४) सुरेंद्र बिसने 
  
(२८) अकोला जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) रामहरी पल्हाड 
(२९) बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) धनंजय शेळके
(३०) वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(३१) यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(३२) नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(३३) भंडारा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(३४) गोंदिया जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(३५) वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक कोणीही नाही
(३६) चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)

इच्छुक 
१) चंद्रशेखर खिरडकर
२) प्रमोद दुर्गे 
 
(३७) गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) लता कोलते  (महिला प्रतिनिधी)
२) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
३) रिक्त आहे  (……..लोकसभा)
इच्छुक 
कोणीही नाही 

==================================== 

राज्य दैनिक “बाळकडू”
विधानसभा प्रतिनिधी नावे 

बातमीदार / वार्ताहर पत्रकार नावे 

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सायसिंग धमन्या पाडवी w 
पत्रकार (२) गंगाराम मोगरा पावरा w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००२ शहादा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गणेश /सागर लोटन शिरसाठ w
पत्रकार (२) संजय इंदास मोहिते  w
पत्रकार (३) मिलिंद बापू कुवर  w
पत्रकार (४) प्रकाश साहेबराव सोनवणे w
पत्रकार (५) सुरेश गोविंद सूर्यवंशी w
पत्रकार (६) राजरत्न किसन बिरारे w
पत्रकार (७) रामदास सायका पावरा w
पत्रकार (८) घनशाम हिरामण सोनवणे w 
पत्रकार (९) गणेश सेना मोहिते w
पत्रकार (१०) प्रविण जगन्नाथ महिरे w 
पत्रकार (११) मधुकर सखाराम ठाकरे w
पत्रकार (१२) रिक्त 
पत्रकार (१३) रिक्त
पत्रकार (१४) रिक्त
पत्रकार (१५) रिक्त    

 
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००३ नंदुरबार विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सतीश सुभाष देशमुख  w
पत्रकार (२) गणेश सुकलाल मिस्तरी  w
पत्रकार (३) श्रावण xxx पटेल w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००४ नवापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिनेश भिका खाडे w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००५ साक्री विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) तौफिक युनूस शेख w 
पत्रकार (२) योगेश अशोक अहिरे  w
पत्रकार (३) मोबीन राजू खाटीक  w
पत्रकार (४) शानाभाऊ उत्तम बच्छाव w
पत्रकार (५) हर्षल राजेंद्र बाविस्कर w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००६ धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सतीश नामदेव पवार  w
पत्रकार (२) सतिलाल पुंडलिक माळी w  
पत्रकार (३) राजेंद्र साहेबराव भदाणे  w
पत्रकार (४) जितेंद्र साहेबराव पवार w 
पत्रकार (५) शरद यादवराव पाटील w
पत्रकार (६) विशाल सुरेश पाटील w
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त  

 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संदीप दत्तात्रय बुवा w  
पत्रकार (२) चेतन सखाराम जोशी w
पत्रकार (३) रोहन विजय जगताप  w
पत्रकार (४) भूषण प्रभाकर पाठक w
पत्रकार (५) मुकेश शांताराम येशी w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००८ शिंदखेडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००९ शिरपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) योगेश वसंतराव सूर्यवंशी w 
पत्रकार (२) अनंत बापुराव सैंदाणे  w
पत्रकार (३) मुलचंद उंदा शिरसाठ  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१० चोपडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त) 
पत्रकार (१) तन्मय दिनेश बाविस्कर w 
पत्रकार (२) शोएब युसुफखान पठाण w
पत्रकार (३) समाधान प्रभाकर माळी w 
पत्रकार (४) अल्केश गोकुळ महाजन w 
पत्रकार (५) संजय नामदेव सोनार w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०११ रावेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) पुरुषोत्तम चंद्रकांत संघपाळ  w
पत्रकार (२) शुभम गौतम केदारे w
पत्रकार (३) राहुल मनोहर रत्नपारखे  w
पत्रकार (४) देवेंद्र गोपाळ जैन w
पत्रकार (५) दिपक मनोहर रत्नपारखे w
पत्रकार (६) संजय मधुकर राठोड w
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त  

 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१२ भुसावळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१३ जळगाव शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कुलदीप दत्तात्रय बुवा w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१४ जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१५ अमळनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दुर्गेश भटू पाटील w  
पत्रकार (२) शिवाजी विनायक पाटील w
पत्रकार (३)  यशवंत मधुकर महाजन w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१६ एरंडोल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) समाधान दगडू पाटील w
पत्रकार (२) पुरुषोत्तम दत्तात्रय गुजर w  
पत्रकार (३) ज्योती दत्तात्रय भागवत w
पत्रकार (४) इंद्रजित गुलाब निकुंभ w 
पत्रकार (५) नरेंद्र गुलाबराव बाविस्कर w
पत्रकार (६) धिरज संजय पाटील w
पत्रकार (७) भूषण रमेश बिऱ्हाडे w
पत्रकार (८) भाऊसाहेब रुंझू सूर्यवंशी w
पत्रकार (९) रंजना माधवराव मराठे 
पत्रकार (१०) रिक्त  
पत्रकार (११) रिक्त 
पत्रकार (१२) रिक्त 
पत्रकार (१३) रिक्त
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१७ चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) भाईदास दगा गोलाईत w 
पत्रकार (२) रमेश जगन्नाथ सोनवणे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१८ पाचोरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अशोक रुपचंद खैरनार w
पत्रकार (२) धर्मा रामदास खेडकर w 
पत्रकार (३) योगेश दिलीप देशपांडे w
पत्रकार (४) धरमसिंह प्रतापसिंह पाटील w 
पत्रकार (५) धिरज किशोर पाटील w 
पत्रकार (६) लखन अर्जुन कुमावत w
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त

 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१९ जामनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गजानन xxx जाधव w
पत्रकार (२) जितेंद्र सुधाकर मुळे w 
पत्रकार (३) मंगेश ज्ञानेश्वर धनगर w 
पत्रकार (४) निळकंठ वसंत पाटील w 
पत्रकार (५) अमोल दिपचंद बेलदार 
पत्रकार (६) नयन xxx सोनार 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त
 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०२० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिपक मनोहर रत्नपारखे  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२१ मलकापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रफुल्ल उल्हास बिचारे w  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२२ बुलढाणा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) तुषार माधवराव पंत w
पत्रकार (२) नीरज बबनराव लाड w
पत्रकार (३) अनुराधा रमेश सातव w
पत्रकार (४) संजय मधुकर हुडेकर w
पत्रकार (५) राजू साहेबराव आरमाळ w
पत्रकार (६) राहुल सोपान सुरुडकर w
पत्रकार (७) अनुराधा xxx सातव w
पत्रकार (८) शुभम xxx देशपांडे w
पत्रकार (९) राजेंद्र शंकर वाघ w
पत्रकार (१०) धनंजय विश्वासराव शेळके w
पत्रकार (११) रिक्त 
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त
पत्रकार (१४) रिक्त
  
 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२३ चिखली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुजीत सुनीलजी दायमा w
पत्रकार (२) बबन सुभाष टिकरे w 
पत्रकार (३) संतोष सुधाकर बाहेकर w
पत्रकार (४) योगेश दिनकर भुतेकर w 
पत्रकार (५) प्रसाद राजेश येवले w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त 
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त
 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२४ शिंदखेडराजा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ज्ञानेश्वर अशोक गावडे w 
पत्रकार (२) प्रदीप गोपीचंद चव्हाण w
पत्रकार (३) हरिदास वसंतराव वाघ w
पत्रकार (४) अरुण माणिक तौर w
पत्रकार (५) अजय गजानन खानझोडे w 
पत्रकार (६) आदिराज प्रवीण जैन  w 
पत्रकार (७) संतोष कैलास देशमुख 
पत्रकार (८) प्रकाश भगवान नाडे 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त 
पत्रकार (११) रिक्त 
पत्रकार (१२) रिक्त
 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२५ मेहकर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) आदेश प्रभाकर कावरखे w
पत्रकार (२) विशाल प्रदीप मापारी  w
पत्रकार (३) बाबा नूर शेख w
पत्रकार (४) रविंद्र भगवान सुरुशे w 
पत्रकार (५) विष्णू xxx आखरे w
पत्रकार (६) अशोक xxx वाठोरे w
पत्रकार (७) आकाश दिनकर शेळके 
पत्रकार (८) विजय xxx वायाळ 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त 

 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२६ खामगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मनोज मुरलीधर नगरनाईक  w
पत्रकार (२) अनुप तुकाराम गवळी  w
पत्रकार (३) संतोष xxx देठे  w
पत्रकार (४) प्रविण xxx ठाकरे w 
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२७ जळगाव जामोद विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राहुल विश्वनाथ ताठे  w
पत्रकार (२) आकाश भारत सावातकार w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२८ अकोट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मंगेश तुकाराम गणविर  w
पत्रकार (२) शिवम दिलीपराव बोराडे w
पत्रकार (३) रितेश देविदास गोरडे w
पत्रकार (४) धनंजय विश्वासराव शेळके w
पत्रकार (५) शिवम दिलीपराव बोरोडे w 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२९ बाळापुर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रविण वासुदेव दांडगे  w
पत्रकार (२) प्रवीण शाळीग्राम तायडे w
पत्रकार (३) रामहरी शिवराम पल्हाड w
पत्रकार (४) रवींद्र सुपाजी गोतरकर w
पत्रकार (५) सचिन मनोहर सनगाळे w
पत्रकार (६) रामेश्वर प्रकाशराव वाढी w  
पत्रकार (७) राहुल पुंडलिक शेगोकार w
पत्रकार (८) रिक्त

पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त 

 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३० अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३१ अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३२ मुर्तीजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) पंकज सुरेश राठोड w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
वाशीम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३३ रिसोड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ऋषी बालाजी लहाने  w
पत्रकार (२) दिपक गजानन धाबे w
पत्रकार (३) पंढरी देवबा गायकवाड w 
पत्रकार (४) भागवत संजय डहाळके   w
पत्रकार (५) महादेव रामचंद्र नरवाडे w
पत्रकार (६) आकाश विष्णू लहाने w
पत्रकार (७) पंडित विश्वनाथ धोंगडे w
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त
 
वाशीम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३४ वाशीम शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुमित रामेश्वर बारड  w
पत्रकार (२) आशिष महादेवराव बारड w  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
वाशीम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३५ कारंजा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रोशन गजानन डुकरे  w
पत्रकार (२) अंकुश ध्रुवकुमार मुंदे 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३६ धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शशांक सुधीर चौधरी w
पत्रकार (२) विक्की हरीदास ढोले w
पत्रकार (३) शशांक प्रभाकर लोमटे w
पत्रकार (४) हिमांशू  अविनाश इंगळे w
पत्रकार (५) भूपेंद्र देवराव जेवडे 
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३७ बडनेरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) आकाश प्रकाशराव राऊत  w
पत्रकार (२) गजानन मोहनराव जिरापुरे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३८ अमरावती शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शेखर रमेशराव माळोदे w
पत्रकार (२) सुमित अशोकराव बन्नोरे w 
पत्रकार (३) सुरेंद्र राजकुमार बिसने w
पत्रकार (४) रूची सुनिल नगराळे w
पत्रकार (५) ऋषिकेश गजानन कावरे w
पत्रकार (६) मंजू संजय ठाकरे w
पत्रकार (७) प्रतिभा मनोज ढोक w
पत्रकार (८) दिव्या थामराज माद्क्वाडे w
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त 
पत्रकार (११) रिक्त 
पत्रकार (१२) रिक्त
 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३९ तिवसा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) आशिष जानरावजी मनवरे  w
पत्रकार (२) सुरज किसनराव इंगोले  w
पत्रकार (३) केशव नारायण तडस  w
पत्रकार (४) किशोर वासुदेवराव धर्माळे w 
पत्रकार (५) ऋषिकेश xxx भालेराव w
पत्रकार (६) साहिल xxx माळोदे w
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त 

 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४० दर्यापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विशाल गोपालराव अस्वार w 
पत्रकार (२) सुनिल उत्तमराव माकोडे w
पत्रकार (३) दीक्षा शालिकराम भावे  w
पत्रकार (४) वासुदेव देवरावजी काळे  w
पत्रकार (५) दिपक लक्ष्मण खंडारे w
पत्रकार (६) नंदकिशोर xxx पाटील w
पत्रकार (७) रुपाली सुधाकर सावरकर w
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त 

 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४१ मेळघाट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मयुरेश्वर गंफु बघाये  w
पत्रकार (२) पंकज रघुनाथ आठोले w
पत्रकार (३) धिरज इमाम सुरतने  w
पत्रकार (४) राज सुखदेव बिलवे w
पत्रकार (५) दीपक रामरावजी नितनवरे w 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४२ अचलपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) नरेश रमेश तायवाडे  w
पत्रकार (२) सागर राजेंद्र मोहोड w
पत्रकार (३) सलीम शब्बीर शाह w
पत्रकार (४) अझर xxx शेख  w
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४३ मोर्शी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) उमेश विश्वास मनकवडे  w
पत्रकार (२) स्वप्नील सिद्धार्थ वावरे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४४ आर्वी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विनोद दिवाकरराव चाफले w 
पत्रकार (२) राजेंद्र वामनराव खंडारे  w
पत्रकार (३) सिद्धार्थ गजानन सोमकुवर w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४५ देवळी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रवि बाबाराव बावणे  w
पत्रकार (२) रुझवेल्ट सॅम्युएल दिलपे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४६ हिंगणघाट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संग्राम अशोकराव कळणे w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४७ वर्धा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राजेश शंकरराव डोंगरे w 
पत्रकार (२) यशपाल दिपकराव चावरे w 
पत्रकार (३) पवन xxx चंबुलवार  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४८ काटोल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विवेक दत्तुजी फंदी w 
पत्रकार (२) मोहम्मद जमील शेख  w
पत्रकार (३) योगेश भिमराव फरकाडे  w
पत्रकार (४) भास्कर मनोहरराव गाडरे w
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४९ सावनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिवाकर नागोराव घेर w 
पत्रकार (२) हर्षल प्रकाश कुकडकर w
पत्रकार (३) राज xxx तांडेकर  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५० हिंगणा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सतीश मधुकर भालेराव w
पत्रकार (२) सुभाष राखडू गेडाम  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५१ उमरेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ईशान सुरेश चौधरी  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५२ नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५३ नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गिरीश रमेश डोये  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५४ नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संजय नानाजी निंबाळकर  w
पत्रकार (२) सुरेश श्रावण धारणे w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५५ नागपूर मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५६ नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५७ नागपूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रवीण आबाजी मेश्राम w
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५८ कामठी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मनीष नीलकंठजी घारड  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५९ रामटेक विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अमित निलकंजी घारड  w
पत्रकार (२) सूर्यभान दादाराव फरकाडे w  
पत्रकार (३) हरीश अनिलकुमार वैदिक w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६० तुमसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६१ भंडारा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) पंकज दिलीप वानखेडे  w
पत्रकार (२) जयेंद्र देविदास चव्हाण w
पत्रकार (३) लक्ष्मण भास्कर फुंडे w
पत्रकार (४) आकाश भाऊराव बांते w
पत्रकार (५) प्रशांत ह्नाजी शिवणकर w 

पत्रकार (६) दामोदर xxx सुरकर w
पत्रकार (७) संघदीप अरविंद देशपांडे w
पत्रकार (८) लोकेश भास्कर फुंडे w
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त 

 
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६२ साकोली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कृष्णा शिवाजीराव कदम  w
पत्रकार (२) दामोदर महादेव सुरकर w
पत्रकार (३) सुरज शेषराव निखाडे  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६३ अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बिंबिसार रुपचंद शहारे  w
पत्रकार (२) रविचंद्र शंकर देशमुख w
पत्रकार (३) सुशीलकुमार परसरामजी जनबंधू w 
पत्रकार (४) घनश्याम मधुकर राऊत w
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

 
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६४ तिरोडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शैलेश धनराज शहारे w
पत्रकार (२) महेश विठ्ठल कनपटे w
पत्रकार (३) राजू दशरथजी चामट w
पत्रकार (४) रोहित अशोक शहारे w
पत्रकार (५) सुजीतकुमार संजय सुर्यवंशी w
पत्रकार (६) राजकुमार भिवराव बोपचे w
पत्रकार (७) हर्षल कवळू शेंडे w
पत्रकार (८) अजय विश्वनाथ नंदागवळी w
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त 

 
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६५ गोंदिया शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६६ आमगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६७ आरमोरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) लता माणिकराव कोलते  w
पत्रकार (२) वैभव तुकाराम जांभूळकर  w
पत्रकार (३) प्रधुंब वामन अंबादे 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६८ गडचिरोली शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संतोष मधुकर बघेल  w
पत्रकार (२) नंदेश्वर वासुदेव कथले w
पत्रकार (३) लोकेश कपिलदास मेश्राम  w
पत्रकार (४) राहुल ज्ञानदेव वासनिक w
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६९ अहेरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शंकर कालुराम ढोलगे w
पत्रकार (२) अविनाश शंकर गलबले  w
पत्रकार (३) सुनील बाबुराव डोनारकर  
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७० राजुरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रमोद फुलचंद दुर्गे w
पत्रकार (२) विनोद श्रीहरी शिंदे w 
पत्रकार (३) अमोल सदाशिव राऊत w
पत्रकार (४) सुदर्शन जनार्दन गायकवाड w 
पत्रकार (५) आनंदराव नत्थुजी देठे w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त   

 
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७१ चंद्रपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) वसंत बापूराव वडस्कर w
पत्रकार (२) शुभम नंदकिशोर लिंगलवार w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७२ बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राकेश प्रभाकर दहिकर w 
पत्रकार (२) सुरज बंडूजी चलाख w
पत्रकार (३) शंकर महाकाली w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७३ ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) धनराज पांडुरंग कोहळे  w
पत्रकार (२) राजकुमार दयाराम गुरनुले w
पत्रकार (३) टाकराव सुभाष वासेकर w  
पत्रकार (४) किशोर मधुकर फाले w
पत्रकार (५) अमोल विठ्ठल पिल्लेवान w
पत्रकार (६) मुकेश उद्धव चौधरी w
पत्रकार (७) चंद्रशेखर हरीश्चंद्र खिरडकर w
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त 
पत्रकार (११) रिक्त
 
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७४ चिमूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७५ वरोरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७६ वणी यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अमोल राधा कुमरे w 
पत्रकार (२) रवी आनंदराव ढूमणे 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७७ राळेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) करण गौतमराव मून  w
पत्रकार (२) अमोल चंदूलाल सांगानी  w 
पत्रकार (३) सचिन वासुदेवराव झिटे w 
पत्रकार (४) महेश दामोधर कुबडे  
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७८ यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७९ दिग्रस विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विवेक घनश्याम कोकाटे w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८० आर्णी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विक्रांत एकनाथ भाटे  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८१ पुसद विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अविनाश दत्ता कांबळे w 
पत्रकार (२) विकास मधुकर मोरे w 
पत्रकार (३) आकाश जानिकराव तोरकड w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८२ उमरखेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विकास भिमराव खंदारे w 
पत्रकार (२) लखन रामराव लोंढे w
पत्रकार (३) अमित राजू जाधव  w
पत्रकार (४) विजय xxx गव्हाणकर w 
पत्रकार (५) मनोज दीपक सुरोशे w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८३ किनवट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अरुण देविदास बरडे w 
पत्रकार (२) सियाराम रामेश्वर जयस्वाल  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८४ हदगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रशांत प्रमोदराव जोशी w
पत्रकार (२) तुकाराम माधवराव चव्हाण w 
पत्रकार (३) विजय नारायण वाठोरे  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८५ भोकर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) आनंद सुदामराव राजूरवाड w
पत्रकार (२) भास्कर देवराव शिनगारे  w
पत्रकार (३) माधव नामदेव आंबलवाड  w
पत्रकार (४) माधव बालाजी गायकवाड w 
पत्रकार (५) संदीप नागोराव धांडे w 
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त

 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८६ नांदेड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सचिन रामकृष्ण नवले w 
पत्रकार (२) देविदास सोमाजी एंगडे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) श्रद्धा शिवाजी जमदाडे w 
पत्रकार (२) श्रीकांत लक्ष्मीकांत पाठक w
पत्रकार (३) ज्ञानेश्वर लक्ष्मणराव मोरे w 
पत्रकार (४) साईनाथ भारत काळवणे  
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८८ लोहा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ऋषिकेश शिवाजीराव ढगे w
पत्रकार (२) प्रशांत पांडुरंग वाघमारे w 
पत्रकार (३) सियाराम रामेश्वर जयस्वाल w 
पत्रकार (४) गोविंद धोंडीबा सागुरे w  
पत्रकार (५) नागेश जगनराव पाटील w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८९ नायगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) किरण नारायण बिचकेवाड w  
पत्रकार (२) शिवकुमार कांतराव रामोड w 
पत्रकार (३) माधव बालाजी शिंदे w 
पत्रकार (४) वैभव गंगाधरराव मुरके  w
पत्रकार (५) गणेश दिगंबर ढगे w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त 

 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९० देगलूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शेषेराव रामा गावंडे w
पत्रकार (२) अनिल राजेंद्र पाटील w
पत्रकार (३) रविंद्र रमेश पेरगुलवार w
पत्रकार (४) शिवराज लक्ष्मणराव भायतुरे w 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९१ मुख्खेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गजानन तुकाराम जाधव w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९२ वसमत विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अमोल सटवाजी थोरात w  
पत्रकार (२) किशन अशोक गायकवाड w
पत्रकार (३) संजीत गंगाधर चट्टे w
पत्रकार (४) संतोष नारायण व्यवहारे w 
पत्रकार (५) काशिनाथ पांडुरंग भालेराव w
पत्रकार (६) विशाल पिराजी नरवाडे w
पत्रकार (७) नागोराव रामचंद्र जांबुतकर w
पत्रकार (८) अनिल प्रकाश पाटोळे w
पत्रकार (९) शिवलिंग गंगाधरअप्पा पांडे w
पत्रकार (१०) सागर xxx शिंदे w
पत्रकार (११) साहिल रवि कोल्हे 
पत्रकार (१२) पांडुरंग गंगाधर नवटके w
पत्रकार (१३) देविदास नारायण चट्टे w
पत्रकार (१४) सागर शाम शिंदे w 
पत्रकार (१५) रिक्त
पत्रकार (१६) रिक्त
पत्रकार (१७) रिक्त 

 
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९३ कळमनुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ज्ञानेश्वर विठ्ठलराव माने w
पत्रकार (२) अमोल विजयराव देशमुख w 
पत्रकार (३) बबन यादवराव वानखेडे w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९४ हिंगोली शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) हरीश संजय झाडे w
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
 
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९५ जिंतूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) नागनाथ श्रीरंगराव दाभाडे w 
पत्रकार (२) केशव काशीराम पवार w 
पत्रकार (३) शाम लक्ष्मण सज्जन w 
पत्रकार (४) सुनील रामराव गाडेकर  
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९६ परभणी शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुशीलकुमार काशिनाथराव मठपती w
पत्रकार (२) प्रभाकर काशिनाथ नारायणकर  w
पत्रकार (३) शंतनु शामराव मेथेकर w 
पत्रकार (४) अविनाश रामचंद्र जोमदे w 
पत्रकार (५) सुनील छगणराव नांदुरे w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त 

 
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९७ गंगाखेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) देवानंद गणपतराव नावकिकर w
पत्रकार (२) सुभाष रामजी भोसले  w
पत्रकार (३) सुंदराजी प्रभू भोसले w
पत्रकार (४) विश्वजीत अशोक ढगे w 
पत्रकार (५) ओमकार देविदास दराडे w
पत्रकार (६) बाळासाहेब माधवराव फुलपगार w 
पत्रकार (७) शिवहार किसनराव फुलारी w
पत्रकार (८) सुंदराजी प्रभू भोसले  w
पत्रकार (९) हर्षदीप किरण राजभोज w
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त 
पत्रकार (१२) रिक्त 
पत्रकार (१३) रिक्त
 
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९८ पाथरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रविण सुधाकरराव जोशी w 
पत्रकार (२) विकास भाऊराव पवार w
पत्रकार (३) विजय प्रल्हादराव शिंदे  w
पत्रकार (४) श्रीपाद संतुकराव दडके  w
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९९ परतूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राजू विष्णुपंत शिंदे w 
पत्रकार (२) सागर दगडू काजळे w
पत्रकार (३) मंजुषा आकात काळे w
पत्रकार (४) मारोती धोंडीबा जवळकर w 
पत्रकार (५) संजय साबापा देशमाने w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त 

 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०० घनसावंगी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अंबादास भाऊराव गायकवाड w  
पत्रकार (२) राम अन्सीराम साबळे w
पत्रकार (३) राजेंद्र बबनराव अंभोरे  w
पत्रकार (४) बाळासाहेब नामदेव परमेश्वर 
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०१ जालना शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अजिंक्यराज सोमीनाथ काकडे w 
पत्रकार (२) अक्षय नारायण शिंदे  w
पत्रकार (३) शब्बीर इब्राहीम पठाण  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०२ बदनापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०३ भोकरदन विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कमलकिशोर पंडितराव जोगदंडे  w
पत्रकार (२) हनुमान सूर्यभान जोशी  w
पत्रकार (३) राम अन्सीराम साबळे  w
पत्रकार (४) बाबूसिंग देवसिंग शेवगण w 
पत्रकार (५) उदय xxx कुलकर्णी w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०४ सिल्लोड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विजय रमेश काळे w 
पत्रकार (२) गजानन सांडू जाधव w 
पत्रकार (३) शरद अशोक जाधव  w
पत्रकार (४) अमोल प्रकाशआप्पा भरकर w 
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०५ कन्नड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सचिन दत्तात्रय भामरे w
पत्रकार (२) संतोष साहेबराव पवार  w
पत्रकार (३) बापू ज्ञानेश्वर पवार w
पत्रकार (४) नामदेव भावसिंग गोठवाळ w
पत्रकार (५) दिपक धोंडीराम भगुरे w
पत्रकार (६) अमोल दिलीप पाचवणे w
पत्रकार (७) गणेश कडूबा राठोड w
पत्रकार (८) रामदास साहेबराव धनवटे w
पत्रकार (९) संतोष केशवराव शिंदे w
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त 

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०६ फुलंब्री विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बळीराम श्रीधर मते w 
पत्रकार (२) निलेश विठ्ठल मिरगे w 
पत्रकार (३) मधुकर सखाराम क्षीरसागर w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०७ संभाजीनगर मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अनिल पुर्णाजी इंगळे w 
पत्रकार (२) कृष्णकुमार रेणुकादास नाईक w
पत्रकार (३) आनंद राजेंद्र चौधरी  w
पत्रकार (४) छोटाम्हैसया व्यंकटी मुद्रकोला  w
पत्रकार (५) अनिल xxx पाटील w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०८ संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अनिल हरिश्चंद्र रेसवाल w 
पत्रकार (२) महेश तुळशीदास राठोड  w
पत्रकार (३) विलास xxx नारळे w 
पत्रकार (४) रंजना गणेश वक्ते w 
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०९ संभाजीनगर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुमित अनंत दंडुके  w
पत्रकार (२) श्रीपाद संतुकराव दडके  w
पत्रकार (३) अविनाश प्रभाकर कुलकर्णी  w
पत्रकार (४) विपिन वैजनाथ हालींगे w 
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११० पैठण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) पवन अंकुश चव्हाण w 
पत्रकार (२) ऋषिकेश भारत मुळे w 
पत्रकार (३) अप्पासाहेब कचरू घोगरे  w
पत्रकार (४) सचिन मन्नुलाल कुलभैय्या  w
पत्रकार (५) खाजू बाबा शेख w
पत्रकार (६) दत्ता धोंडीराम डावरे w
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१११ गंगापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गणेश कचरू जाधव w 
पत्रकार (२) गणेश पुनमचंद बिरुटे w 
पत्रकार (३) धीरज नंदकिशोर जाधव w 
पत्रकार (४) दिगंबर बाळू केरे w 
पत्रकार (५) किशोर कारभारी जाधव w
पत्रकार (६) प्रमोद वसंता धुळे 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त
 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११२ वैजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) साईनाथ वाल्मिक बहाळस्कर w 
पत्रकार (२) नानासाहेब सुरेश निकम w 
पत्रकार (३) परसराम रामराव थोरात  w
पत्रकार (४) विशाल अर्जुन निंबाळकर w
पत्रकार (५) किशोर शेषराव पवार w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त

 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११३ नांदगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सतिश रतनसिंग परदेशी  w
पत्रकार (२) निलेश लालचंद दायमा w
पत्रकार (३) बापू पंडित गायकवाड w
पत्रकार (४) हिरामण वाल्मीक जाधव w 
पत्रकार (५) हेमराज यमाजी वाघ w
पत्रकार (६) अफरोज रफीक अत्तार w
पत्रकार (७) आनंद अच्युतराव जोशी w
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त  

 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११४ मालेगाव मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११५ मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विनायक नारायण खैरनार w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११६ बागलाण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रवीण प्रकाश बधान w 
पत्रकार (२) दिपक काळू देशमुख  w
पत्रकार (३) मनोज भिका पिंगळे  w
पत्रकार (४) अमोल दत्तात्रय कोठावदे w  
पत्रकार (५) कुणाल अरुण पवार w
पत्रकार (६) प्रशांत दिलीप कोठावदे w 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त  

 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११७ कळवण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) योगेश किसन पवार  w
पत्रकार (२) मनोहर काळू गायकवाड w  
पत्रकार (३) योगेश तुकाराम बागुल  w
पत्रकार (४) नेहा मंगेश पवार  w
पत्रकार (५) ऋषिकेश बाळासाहेब वाघ w 
पत्रकार (६) युवराज पोपटराव वाघ w
पत्रकार (७) गौतम जिभाऊ शितोळे w 
पत्रकार (८) नितीन xxx चौधरी w
पत्रकार (९) जय राजू गांगुर्डे w
पत्रकार (१०) शुभम जयवंत सूर्यवंशी  w
पत्रकार (११) राहुल वाल्मीक वाघ w
पत्रकार (१२) योगेश दिनकर गोसावी w
पत्रकार (१३) रविंद्र बाळू आहेर w
पत्रकार (१४) उत्तम बाबुराव गायकवाड w
पत्रकार (१५) दत्तु पंढरीनाथ अहिरे w
पत्रकार (१६) लक्ष्मण पुंडलिक पवार
पत्रकार (१७) रिक्त
पत्रकार (१८) रिक्त
पत्रकार (१९) रिक्त   

 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११८ चांदवड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) देविदास हिरामण बच्छाव  w
पत्रकार (२) गौरव मधुकर पगार  w
पत्रकार (३) प्रितेश हिलाल गरुड  w
पत्रकार (४) निलेश तानाजी आहेर  w 
पत्रकार (५) नागेश पोपट खैरनार w
पत्रकार (६) नंदू केदू पगार w
पत्रकार (७) प्रविण पुंडलिक ठाकरे w
पत्रकार (८) वैभव मोहन भांबर w
पत्रकार (९) राकेश परशराम आहेर w
पत्रकार (१०) किशोर उत्तम खैरनार w
पत्रकार (११) चेतन दादाजी बच्छाव w
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त 
पत्रकार (१४) रिक्त 
पत्रकार (१५) रिक्त
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११९ येवला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) किरण दत्तू कापसे w 
पत्रकार (२) प्रविण बाळासाहेब झांबरे w 
पत्रकार (३) शिवाजी पुंजाजी पळसकर  w
पत्रकार (४) प्रणव राजेश भुरक  w
पत्रकार (५) अमोल गोरखनाथ उराडे w
पत्रकार (६) जनार्दन विजय चव्हाण w
पत्रकार (७) नवनाथ नाना गाढे w
पत्रकार (८) सुनील xxx क्षीरसागर w 
पत्रकार (९) संदेश छगन पानपाटील w
पत्रकार (१०) सागर राजाराम गवारे w
पत्रकार (११) राजेंद्र पुंडलिकराव जाधव w
पत्रकार (१२) जालिंदर मनोहर अरगडे w
पत्रकार (१३) सुनील बबन पोळ w 
पत्रकार (१४) मच्छिंद्र ज्ञानेश्वर वैराळ w 
पत्रकार (१५) रिक्त
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२० सिन्नर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) श्रावण पुंडलिक उगले  w
पत्रकार (२) ज्ञानेश्वर बहिरू भोसले  w
पत्रकार (३) शाहाबाज रशीद शेख  w
पत्रकार (४) भूषण रमेश बिऱ्हाडे  w
पत्रकार (५) तेजस्विनी काशिनाथ भगीरथ w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त 
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२१ निफाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिनेश भिकाजी गोसावी w 
पत्रकार (२) सुरेश भाऊसाहेब नाठे w
पत्रकार (३) विनोद रमेश गायकवाड w 
पत्रकार (४) दिपक उत्तमराव मत्सागर w 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२२ दिंडोरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गणेश योगीराज सातपुते  w
पत्रकार (२) शरद दत्तात्रय वडजे  w
पत्रकार (३) नरेंद्र मनोहर भुसारे  w
पत्रकार (४) योगेश प्रकाश पाटील  w
पत्रकार (५) हेमराज सोमनाथ पाडवी w 
पत्रकार (६) धर्मेंद्र शंकर वाघमारे w
पत्रकार (७) किशोर रावसाहेब देशमुख 
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त  

 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) योगेश रावण कापडणीस w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) सारिका चंद्रकांत नागरे w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२४ नाशिक मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रदीप वसंत क्षत्रिय  w
पत्रकार (२) सुनील संजय खरात  w
पत्रकार (३) प्रभाकर लक्ष्मण नेरकर w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२५ नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राहुल सुरेश चौधरी w
पत्रकार (२) विनायक रमेश शिंदे  w
पत्रकार (३) नितेश आत्माराम अहिरे w  
पत्रकार (४) वैशाली आनंदा पवार w
पत्रकार (५) नितीन बाबुराव चौधरी w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२६ देवळाली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अतुल एकनाथ शिंदे w 
पत्रकार (२) रवी मधुकर सूर्यवंशी  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२७ इगतपुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) नामदेव हरी दळवी  w
पत्रकार (२) सुरेश तुकाराम दळवी w 
पत्रकार (३) प्रकाश हरी भोये w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२८ डहाणू विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२९ विक्रमगड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) जितेंद्र बबन मोरघा w 
पत्रकार (२) भावना दत्तात्रय चौधरी w 
पत्रकार (३) सुरज प्रकाश फुफाणे  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३० पालघर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राकेश सुभाष पाटील  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३१ बोईसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विनीत वसंत भोईर w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राजेश रमेश चौकेकर w 
पत्रकार (२) राज संतोष पवार  w
पत्रकार (३) निखिल त्र्यंबक बागले w 
पत्रकार (४) प्रसाद प्रभाकर बांडागळे  w
पत्रकार (५) मयूर आनंद धुमाळ w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३३ वसई विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रोहन दिपक धुमाळ w 
पत्रकार (२) ज्ञानदेव सीताराम घुले w  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३४ भिवंडी ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिलशाद सिकंदर शेख w 
पत्रकार (२) कल्पेश प्रभाकर कोरडे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३५ शहापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अनंत देविदास बोरसे w
पत्रकार (२) सुनील बुधाजी फर्डे  w
पत्रकार (३) सविता गोविंद आयरे  w
पत्रकार (४) रविंद्र मुकुंद खाडे  w
पत्रकार (५) कमलेश दशरथ कांबळे w
पत्रकार (६) श्रावण मालू बरतड w 
पत्रकार (६) मयूर xxx मेने w 
पत्रकार (७) जगदीश नामदेव भोईर w 
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३६ भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३७ भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३८ कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अशोक हिरामण चव्हाण w 
पत्रकार (२) राजेंद्र परमेश्वर कटके  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३९ मुरबाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रेश्मा मारुती म्हात्रे w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४० अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) महेंद्र बबन पाटील w 
पत्रकार (२) तुषार उदय महाले w
पत्रकार (३) प्रकाश हिम्मतराव सोनवणे w 
पत्रकार (४) शंकर कृष्णा गजांकुश w 
पत्रकार (५) मधुकर महाजन w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४१ उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विलास जनार्दन काकडे w 
पत्रकार (२) सुनिल रामचंद्र इंगळे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४२ कल्याण पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संतोष बळीराम गवळी w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४३ डोंबिवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रविण नावजी बेटकर w 
पत्रकार (२) निरंजन प्रल्हाद साळुंखे w 
पत्रकार (३) वृषाली केदा निकम w 
पत्रकार (४) दिपेश दिलीप चाळके w
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४४ कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४५ मीरा भाईंदर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४६ ओवळा माजीवाडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संदीप चांगोजी गायकवाड w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४७ कोपरी पाचपाखडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४८ ठाणे शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) महेश शंकर कांबळे w
पत्रकार (२) मयूर बारकू मेने w
पत्रकार (३) नितीन सहदेव ढमाले w
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४९ मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५० ऐरोली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गजानन कृष्णा जाधव w 
पत्रकार (२) सुदर्शन अरुण कौदरे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५१ बेलापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिलीप किसनराव आमले w
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५२ बोरीवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सचिन शंकरराव कंठी w 
पत्रकार (२) ऋषिकेश बाळ मुणगेकर w 
पत्रकार (३) संदेश संजय दर्गे w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५३ दहिसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुरेंद्र xxx खानविलकर w
पत्रकार (२) अमर अशोक मोरे w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५४ मागाठाणे विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मोहन शिवाजी आदलिंगे w 
पत्रकार (२) ऋषिकेश बाळ मुणगेकर w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५५ मुलुंड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मनाली हेमंत इंगळे w
पत्रकार (२) दिलीप मोहन अहिनवे w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५६ विक्रोळी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५७ भांडूप विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५८ जोगेश्वरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संदिप बंडेराव भोईटे w
पत्रकार (२) राज समीर साळवी  w
पत्रकार (३) अजय गोपाळ पुजारी w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५९ दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) चंद्रशेखर सुरेश जाधव w 
पत्रकार (२) शाशिभूषण भास्कर थोरवडे w 
पत्रकार (३) अनंत दत्ताराम मोरे w  
पत्रकार (४) स्वप्नील xxx कदम w
पत्रकार (५) प्रमोद पांडुरंग शिंदे  w 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६० कांदिवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६१ चारकोप विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) नेहा महेश राऊळ w
पत्रकार (२) साहिल दिलीप परळकर  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६२ मालाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) किरण विश्वनाथ xxx w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६४ वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६५ अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६६ अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मंगेश बाळकृष्ण तेरवनकर w 
पत्रकार (२) राजू भिमाप्पा जोग  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६७ विलेपार्ले विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संजय भालचंद्र म्हात्रे  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६८ चांदिवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) धीरज तुकाराम पडळकर w 
पत्रकार (२) मोहन मारुती धडके w 
पत्रकार (३) आतितोश दत्तात्रय मुळये  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६९ घाटकोपर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) स्वराज सुर्यकांत शिंगोटे w 
पत्रकार (२) बाळू बबनराव राऊत w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७० घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७१ मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७२ अनुशक्तीनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रविण तानाजी कुंभार w 
पत्रकार (२) मुकेश बाजीराव गोरे w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७३ चेंबूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) योगेश दत्ता चव्हाण w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७४ कुर्ला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सागर विष्णू जोरी w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७५ कलिना विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राहुल दशरथ भोगले w 
पत्रकार (२) बाजीराव मारुती शेवाळे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७६ वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७७ वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुरेश नारायण सालीयन w
पत्रकार (२) झोया थोमस लोबो w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७८ धारावी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७९ सिव कोळीवाडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८० वडाळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संजय रंगराव पाटील w 
पत्रकार (२) सुनील तानाजी कुळे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८१ माहीम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) योगेश विष्णू पवार w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८२ वरळी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिपक दामोदर यादव w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८३ शिवडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राजु रामचंद्र पोवार w 
पत्रकार (२) ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले w 
पत्रकार (३) संजय रामचंद्र माचिवले w
पत्रकार (४) अनिल रघुनाथ कदम w 
पत्रकार (५) कपिल केशव मिश्रा w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८४ भायखळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८५ मलबार हिल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८६ मुंबादेवी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८७ कुलाबा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्राजक्ता अरुण चव्हाण w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८८ पनवेल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) पंडित धनजी फंगाळ w 
पत्रकार (२) देवयानी खेमराज भगत w
पत्रकार (३) नागेंद्रनाथ मारुती दहिहंडे w 
पत्रकार (४) राकेश राजू पवार w 
पत्रकार (५) दीपक लक्ष्मण कुळकर्णी w
पत्रकार (६) प्रदीप त्रिंबक पाटील w
पत्रकार (७) विलास दत्तात्रय पाटील w
पत्रकार (८) दिपक महादेव मारणे w
पत्रकार (९) पांडुरंग मार्तंड घुले w
पत्रकार (१०) प्रशांत देवाजी शिरसाठ w
पत्रकार (११) हेमंत जालिंदर धायगुडे w
पत्रकार (१२) राकेश राजू जाधव w
पत्रकार (१३) सुरज संजय जोशी w
पत्रकार (१४) प्रविण रामचंद्र तावरे 
पत्रकार (१५) मनोहर पंढरीनाथ सत्रे 
पत्रकार (१६) सुनील शामराव सोनवणे 
पत्रकार (१७) रिक्त
पत्रकार (१८) रिक्त
पत्रकार (१९) रिक्त   

रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८९ कर्जत खालापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिपक अनंत बोराडे w 
पत्रकार (२) दत्तात्रय राम शेडगे w
पत्रकार (३) विजय पितांबर खेडकर w 
पत्रकार (४) राजेंद्र रामचंद्र म्हात्रे w
पत्रकार (५) ऋत्विज महेंद्र माने w
पत्रकार (६) प्रशांत दत्तात्रय उगले w
पत्रकार (७) महेश वसंत साळवी w
पत्रकार (८) सतीश हरिश्चंद्र पाटील 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त     

 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९० उरण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संग्राम भाऊ ठाकूर w 
पत्रकार (२) वर्षा अरुण पाठारे w 
पत्रकार (३) राजेश जगदीश भोईर w
पत्रकार (४) मनोहर काशिनाथ फुंडेकर w 
पत्रकार (५) तृप्ती घनश्याम भोईर w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त 

 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९१ पेण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रमोद सावित्रीजाना पाटील w 
पत्रकार (२) महेश पांडुरंग जांबेकर w 
पत्रकार (३) मितेश सुरेश जाधव w 
पत्रकार (४) श्रेया केदार कुंटे  w
पत्रकार (५) महेंद्र सदानंद माने w
पत्रकार (६) गणेश धर्माजी म्हात्रे w
पत्रकार (७) महेंद्र सदानंद माने w
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त   

 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९२ अलिबाग विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बाबुराव रावसाहेब गोळे w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९३ श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सार्थक अनंत जाधव  w
पत्रकार (२) अनिकेत रविंद्र शिंदे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९४ महाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अरविंद मधुकर जाधव w 
पत्रकार (२) जुनेद करीम तांबोळी w
पत्रकार (३) राजेश दिलीप मुळे w 
पत्रकार (४) सुनिल धोंडू ढेबे  w
पत्रकार (५) तुकाराम बाळू साळुंके w
पत्रकार (६) गिरीश भागुराम गोरेगावकर w
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त   

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९५ जुन्नर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) किरण शंकर पाडेकर w
पत्रकार (२) गजानन चिमाजी फराटे w 
पत्रकार (३) सुधाकर बाळू सैद  w
पत्रकार (४) राजेंद्र माधवराव बोऱ्हाडे w 
पत्रकार (५) सचिन बाळकृष्ण डुकरे w
पत्रकार (६) उमेश एकनाथ शेटे
पत्रकार (७) रिक्त    

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९६ आंबेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बाबाजी दगडू चासकर w 
पत्रकार (२) सूर्याजी शिवाजी दाते w 
पत्रकार (३) कृष्णा गंगाराम गावडे w
पत्रकार (४) प्रमिला गणपत टेमगिरे w 
पत्रकार (५) दिनेश गंगाधर दाते w
पत्रकार (६) प्रकाश सुरेश खिलारी w
पत्रकार (७) संदीप रामदास दैने w
पत्रकार (८) गणेश रंगनाथ कडलक w
पत्रकार (९) अक्षय मच्छिंद्र भोर w 
पत्रकार (१०) राजेंद्र ज्ञानदेव जाधव w 
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त  

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९७ खेड आळंदी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मयुर शिवाजी रणपिसे w
पत्रकार (२) विकास तानाजी पाटील w 
पत्रकार (३) दादासाहेब विष्णू करांडे  w
पत्रकार (४) संतोष ज्ञानदेव पाटील w 
पत्रकार (५) दत्तात्रय सुदाम दौंडकर w
पत्रकार (६) धनंजय जगन्नाथ भांडवलकर w
पत्रकार (७) रिक्त 
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त     

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९८ शिरूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) श्रीनिवास अशोक पाटील w 
पत्रकार (२) किशोर पोपटराव रासकर w
पत्रकार (३) नितीन रामनाथ मिसाळ  w
पत्रकार (४) विजय वामन रणदिवे w 
पत्रकार (५) विकास सुभाष जासूद w
पत्रकार (६) ऋतिक राजेंद्र बनकर w
पत्रकार (७) ओंकार गोविंद बोरावणे w
पत्रकार (८) ज्ञानेश्वर शिंदे w
पत्रकार (९) महाबली बलभीम मिसाळ w
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त             
  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९९ दौंड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संदिप पांडुरंग चव्हाण w 
पत्रकार (२) कृष्णा आबासाहेब गुंड w 
पत्रकार (३) अहिरेश्वर जगन्नाथ जगताप w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०० इंदापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सोमनाथ भिमराव जळक w 
पत्रकार (२) रामचंद्र बलभीम शिंदे  w
पत्रकार (३) संतराम प्रभू शिंदे w 
पत्रकार (४) केतन राजेंद्र वाघ  
पत्रकार (५) राजेंद्र तुकाराम कट्टे 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०१ बारामती विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) महेश चंद्रकांत तुपे w 
पत्रकार (२) संतोष पोपटराव जाधव w 
पत्रकार (३) प्रशांत xxx पवार  
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०२ पुरंदर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गोविंद xxx लाखे w 
पत्रकार (२) दत्तात्रय कैलास कोलते  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०३ भोर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ओंकार रमेश उबाळे w
पत्रकार (२) संजय दादू गायकवाड w
पत्रकार (३) सागर xxx ननावरे w
पत्रकार (४) प्रेमराज संजय गायकवाड w
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०४ मावळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रतिक कुमार ओव्हाळ w
पत्रकार (२) सुभाष शंकर भोते w
पत्रकार (३) अमोल बाळू खैरे w
पत्रकार (४) प्रविण विठ्ठल जायगुडे w
पत्रकार (५) रोहन दिनेश आहेर w
पत्रकार (६) ऋषिकेश भगवान टेपाळे
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त      

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०५ चिंचवड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) साईनाथ रमेश डांगले w
पत्रकार (२) किशोर बाळासाहेब बलकवडे w 
पत्रकार (३) अनिकेत राजेंद्र सावंत w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०६ पिंपरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अंजली मनोज अकोलकर w
पत्रकार (२) लुणेश्वर रघुनाथ भालेराव w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०७ भोसरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) आरती रामकृष्ण चौधरी w 
पत्रकार (२) संदीप गणेश पाटील w
पत्रकार (३) राकेश सरदार बिराजदार w
पत्रकार (४) संतोष दादाभाऊ उकीडे w
पत्रकार (५) विनायक जालिंदर ढोबळे w
पत्रकार (६) स्वप्नील गुलाब बिऱ्हाडे w
पत्रकार (७) विशाल विष्णू चव्हाण w
पत्रकार (८) सुनिल रामलिंग कदम w 

पत्रकार (९) रिक्त 
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०८ वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सचिन शांतिलालजी पगारिया w 
पत्रकार (२) सदानंद मधुकर काळे w 
पत्रकार (३) स्वामी दिगंबर दळवी w 
पत्रकार (४) संकेत गोपाल सोनवणी w 
पत्रकार (५) हरीशकुमार त्रिंबक सलगर w 
पत्रकार (६) अमृत कैलास पठारे w
पत्रकार (७) संजयभाऊ अरुण चौधरी w
पत्रकार (८) अमित अरुण उतर्यम w
पत्रकार (९) विश्वंभर  भानुदास येवले w
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त           

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०९ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मयुरी कृष्णा पैलवान w 
पत्रकार (२) अतुल अशोक खोपटकर w  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१० कोथरूड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गणेश अशोक सकपाळ w 
पत्रकार (२) प्रियांका भाऊ जोरी  w
पत्रकार (३) वासंती देवळे w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२११ खडकवासला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रमेश राजाराम देसाई w
पत्रकार (२) अजय प्रभाकर पाटोळे w
पत्रकार (३) अमोल मधुकर दळवी w
पत्रकार (४) अमोल मनोहर पिसे w
पत्रकार (५) संजय तुकाराम पोळ 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त   

 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१२ पर्वती विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अमोल रामदास वाईकर w 
पत्रकार (२) नीता महादेव तुपारे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१३ हडपसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अमोल चंद्रकांत धडके  w
पत्रकार (२) सचिन बापुराव बाळशंकर w 
पत्रकार (३) रेवणनाथ दत्तात्रय भवार  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१४ पुणे छावणी (कॅन्टोमेंट) विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१५ कसबा पेठ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) ललितकुमार अनिल अगावणे w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१६ अकोले विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिनकर भागवत वाकचौरे w
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१७ संगमनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कैलास गुणाजी शिंदे w
पत्रकार (२) सतिश भास्कर शिंगाडे w 
पत्रकार (३) अनिल रघुनाथ शिरोळे  w
पत्रकार (४) निलेश राजेंद्र जाधव  w
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१८ शिर्डी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सचिन शिवाजी कडू w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१९ कोपरगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सतिश भास्कर शिंगाडे w 
पत्रकार (२) अक्षय बाळासाहेब कंक्राळे w 
पत्रकार (३) सिद्धार्थ xxx मेहेरखांब w 
पत्रकार (४) अमोल राजेंद्र मेहेरखांब w  
पत्रकार (५) रिक्त 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२० श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२१ नेवासा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कमलेश अनिलराव शेवाळे w
पत्रकार (२) समर्थ संजय कुलकर्णी  w
पत्रकार (३) विकास अशोक शेंडे w 
पत्रकार (४) विवेक आसाराम नन्नवरे w 
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२२ शेवगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुनिल मुरलीधर खेडकर w 
पत्रकार (२) लक्ष्मण आश्रू डांगे w
पत्रकार (३) अभिजित त्रिंबक जोशी w
पत्रकार (४) गणेश नारायण काकडे w
पत्रकार (५) सुयोगकुमार मिठठू कोळेकर  w
पत्रकार (६) मुंजाभाऊ कटाळू लाकडे w
पत्रकार (७) सुरेश अशोक विधाते w
पत्रकार (८) चंद्रशेखर मोहनराव शेटे w
पत्रकार (९) वजीर जमादार शेख w
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त    

 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२३ राहुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बापूसाहेब लिंबाजी रोकडे w 
पत्रकार (२) योगेश संजय हराळे w 
पत्रकार (३) अक्षय चंद्रकांत गवळी w 
पत्रकार (४) सरदार सिकंदर पटेल w 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२४ पारनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गणेश बाबाजी शिंदे w
पत्रकार (२) चंद्रकांत भाऊसाहेब कदम w
पत्रकार (३) किशोर राजेंद्र अडसुरे w 
पत्रकार (४) विजय xxx रासकर w
पत्रकार (५) राजकुमार संपतराव इकडे w
पत्रकार (६) किरण अनिल थोरात w
पत्रकार (७) गणेश आप्पा हाके w
पत्रकार (८) योगेश जनार्दन साळवे 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त    

 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२५ नगर शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अभिषेक मच्छिंद्र काळे w 
पत्रकार (२) मयूर विलास विरकर w 
पत्रकार (३) पुष्कर सतीश सराफ w
पत्रकार (४) अशोक बाळू सातव  w
पत्रकार (५) तेजस्विनी भगवान आव्हाड w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त 

 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२६ श्रीगोंदा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राहुल सुदामराव पाचपुते w 
पत्रकार (२) शुभांगी नामदेव माने w 
पत्रकार (३) विजय कुंडलिक मांडे w
पत्रकार (४) अभिजित केरबा घोडके w
पत्रकार (५) सागर बाळासाहेब उबाळे w
पत्रकार (६) अक्षय अनिल धेंडे w
पत्रकार (७) दिपक विठ्ठल थोरात 
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त   

 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२७ कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अशोक रामचंद्र निमोणकर w 
पत्रकार (२) पौरुष नागेश तिवारी w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२८ गेवराई विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) पंकज पंडितराव पाटेकर w
पत्रकार (२) सुधाकर रामराव राठोड w
पत्रकार (३) राजेंद्र रंगनाथराव बरकसे w
पत्रकार (४) दिपक राधाभाऊ पवार w
पत्रकार (५) रिक्त  
 
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२९ माजलगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कृष्णा नवनाथ सरवदे  w
पत्रकार (२) बाप्पासाहेब ज्ञानदेव भांगे w
पत्रकार (३) पांडुरंग प्रमोदराव जोशी w 
पत्रकार (४) योगेश्वर आबासाहेब नखाते w 
पत्रकार (५) विठ्ठल श्रीकृष्ण परळकर w
पत्रकार (६) अमोल सुरेशराव सोनार w
पत्रकार (७) सुयोग परशुराम कव्हाळे w
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त       

 
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३० बीड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिनेश सुभाष शिंदे  w
पत्रकार (२) शिवाजी नामदेव मोरे w 
पत्रकार (३) महादेव विठ्ठल पाखरे  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३१ आष्टी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) राम कुंडलिक ढाकणे w  
पत्रकार (२) काशिनाथ मुरलीधर खेडकर w 
पत्रकार (३) बाप्पु शिवाजी बडे w
पत्रकार (४) अर्जुन नेवसराव थोरात w 
पत्रकार (५) विकास किसनराव खेडकर w
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

 
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३२ केज विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) व्यंकटेश गोपाळराव जोशी w
पत्रकार (२) चंद्रकांत पुरुषोत्तम पाटील w
पत्रकार (३) विजय सुनील इके w
पत्रकार (४) विश्वास भगवान राऊत w
पत्रकार (५) रविकिरण संजीवनराव कोकीळ w
पत्रकार (६) महादेव पांडुरंगराव दळवे w
पत्रकार (७) संतोष अनंतराव जोशी w
पत्रकार (८)
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त 
पत्रकार (११) रिक्त     

बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३३ परळी वैजनाथ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) जीवन अर्जुन राठोड w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रवींद्र भागवत हवालदार w 
पत्रकार (२) मोहम्मद xxx पिंजारी  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
 
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) नितीन बसवराज मोहनाळे w
पत्रकार (२) सौरभ यादवराव खरोसकर w
पत्रकार (३) विजयकुमार निवृत्ती गायकवाड w 
पत्रकार (४) अल्ताफ इक्बाल शेख w 
पत्रकार (५) सुरज राधाकिसन बाहेती w
पत्रकार (६) अनिल ज्ञानोबा कोकणे w
पत्रकार (७) नरेश गोपाळराम हंचाटे w
पत्रकार (८) रविकिरण विश्वनाथ खिचडे w
पत्रकार (९) बलभीम चंद्रभान सुरवसे w
पत्रकार (१०) गोविंदराव सिताराम निकम w
पत्रकार (११) अक्षतदीप पंडित जाधव w  
पत्रकार (१२) रिक्त 
पत्रकार (१३) रिक्त 
पत्रकार (१४) रिक्त

लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३६ अहमदपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बालाजी गोपाळराव तोरणे w 
पत्रकार (२) हेमंत अमृत पतंगे w
पत्रकार (३) दत्तात्रय रामदास बेंबडे w  
पत्रकार (४) उदय विठ्ठलराव गुंडीले w
पत्रकार (५) बालाजी बाबुराव आरगुंडे w
पत्रकार (६) महादेव सुधाकर महाजन w
पत्रकार (७) शुभांगी महादेव महाजन w
पत्रकार (८) पांडुरंग शेषेराव बुंदराळे w
पत्रकार (९) बसवेश्वर राजेश्वर पाटील w 
पत्रकार (१०) हरिराम जानबा गन्ने w
पत्रकार (११) कोंडीराम अंगद गुंटे w
पत्रकार (१२) सतिश बसवंत गाडेकर w 
पत्रकार (१३) विठ्ठल भरत किसवे w
पत्रकार (१४) रिक्त
पत्रकार (१५) रिक्त
पत्रकार (१६) रिक्त
पत्रकार (१७) रिक्त 

लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३७ उदगीर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) मारोती तुकाराम फुलारी w
पत्रकार (२) शैलेश शिवाजीराव गोटमुकले w 
पत्रकार (३) जयराम सुभाष देमगुंडे w
पत्रकार (४) अमोल तुकाराम कळसे w
पत्रकार (५) उपेंद्र वर्धमान काळेगोरे w
पत्रकार (६) महादेव वैजनाथ होणराव w
पत्रकार (७) नामदेव भगवान केंद्रे w
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त 

लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३८ निलंगा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) केशव बंकटराव घोगरे w  
पत्रकार (२) दत्तात्रय निवृतीराव येरमुळे  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त

लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३९ औसा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विजयकुमार जनार्दन कदम w
पत्रकार (२) जीवन व्यंकटराव जाधव w 
पत्रकार (३) सोमनाथ भरत सगर  w
पत्रकार (४) सचिन सुधाकर देशपांडे w
पत्रकार (५) मल्लिनाथ xxx जमादार w 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४० उमरगा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) युवराज शिवाजी गायकवाड w
पत्रकार (२) विक्रम व्यंकट घाटे w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४१ तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शिवाजी रतन कांबळे w 
पत्रकार (२) अमोल बाळासाहेब गोरे w 
पत्रकार (३) भारत बालाजी गोंगाणे  w
पत्रकार (४) शहाजी सुदाम आगळे  w
पत्रकार (५) विशाल विष्णुपंत नायगावकर w
पत्रकार (६) विश्वनाथ पांडुरंग बोंगरगे w
पत्रकार (७) प्रणील पद्माकर बनसोडे w
पत्रकार (८) रामेश्वर संतनाथ राऊत w
पत्रकार (९) उमाकांत भीमाशंकर घोंगडे w
पत्रकार (१०) लहू वामन घुटूकडे w
पत्रकार (११) रामेश्वर लक्ष्मण सुळे w
पत्रकार (१२) अमित लिंबराज साठे w
पत्रकार (१३) नागेश राजेंद्र गुटूकडे w
पत्रकार (१४) बिरू धोंडीबा माने w
पत्रकार (१५) रिक्त 
पत्रकार (१६) रिक्त 
पत्रकार (१७) रिक्त

धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४२ धाराशिव शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रकाश श्रीनिवासराव परंडेकर w 
पत्रकार (२) श्रीकांत मनोहर चव्हाण w
पत्रकार (३) विकास विष्णुपंत वाघ w
पत्रकार (४) लहू वामन घुतुकडे w
पत्रकार (५) परवेज कलामोद्दिन मुल्ला w
पत्रकार (६) बालाजी चांगदेव मुंडे w
पत्रकार (७) हरीशचंद गोविंद मगर w
पत्रकार (८) हनुमंत सर्जेराव देशमुख 
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त 
पत्रकार (११) रिक्त 
पत्रकार (१२) रिक्त

धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४३ भूम-परांडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) जनार्दन महादेव डांगे  w
पत्रकार (२) भरत नवनाथ सुरवसे  w
पत्रकार (३) सुधीर पोपटराव गिराम  w
पत्रकार (४) विश्वनाथ भारत जगदाळे w
पत्रकार (५) विकास भगवान तळेकर w
पत्रकार (६) वैजिनाथ विश्वनाथ शिंदे w
पत्रकार (७) ज्योती प्रल्हाद आडागळे w
पत्रकार (८) प्रल्हाद लक्ष्मण आडागळे w
पत्रकार (९) विकास मधुकर मोराळे
पत्रकार (१०) अजित सुभाष मोटे
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त 
पत्रकार (१३) रिक्त 
पत्रकार (१४) रिक्त

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४४ करमाळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रशांत लक्ष्मण शिंदे w
पत्रकार (२) राहुल भागवत कांबळे w 
पत्रकार (३) लक्ष्मण पांडुरंग खोमणे w 
पत्रकार (४) शिवशंकर दशरथ जगदाळे w  
पत्रकार (५) भाग्येश्वर गोरखनाथ बरडे w
पत्रकार (६) एज्जुभैय्या वल्लीम्हमद अंगारशा  w
पत्रकार (७) विशाल रमेश मोरे w
पत्रकार (८) विशाल वसंत सांगाडे w
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त    

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४५ माढा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रेमकुमार श्रीरंग माळी w
पत्रकार (२) श्रीपाद वसंतराव कुंभेजकर w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४६ बार्शी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अविनाश भाऊराव मोरे w 
पत्रकार (२) चंद्रकांत विठ्ठल मुळे w 
पत्रकार (३) अजित भास्कर कांबळे w 
पत्रकार (४) मनोज लक्ष्मण ओव्हाळ 
पत्रकार (५) गणेश झुंबर हाके 
पत्रकार (७) विशाल रमेश मोरे 
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त 
पत्रकार (११) रिक्त

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४७ मोहोळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शरद केशव पासले w
पत्रकार (२) दादासाहेब श्रीराम गायकवाड w
पत्रकार (३) सौरभ बाबासाहेब आवारे w
पत्रकार (४) वैजीनाथ औदुंबर धेडे w
पत्रकार (५) आदिनाथ रामचंद्र पवार 
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त  

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४८ सोलापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) निशांत सुनिल वाघमारे w
पत्रकार (२) धनराज महादेव कोकणे   w
पत्रकार (३) रोहन गोपाळ आयगोळे  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४९ सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रदिपकुमार प्रकाश शिंदे  w
पत्रकार (२) विठ्ठल भाऊराया कदम  w
पत्रकार (३) उमेश वसंतराव काशीकर w 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५० अक्कलकोट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) श्रीशैल शंकरय्या सालीमठ w
पत्रकार (२) अजमेर महेबूब शेख w  
पत्रकार (३) प्रशांत हिरामणी शिंदे w
पत्रकार (४) हसन कासीम नदाफ  w
पत्रकार (५) शिवचलप्पा  शिवपुत्र गौडगांव w
पत्रकार (६) रिक्त 
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त 

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५१ सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विजयलक्ष्मी अशोक फुलारी w
पत्रकार (२) तुकाराम नागनाथ शेंडगे w
पत्रकार (३) नागनाथ भीमाशंकर कोळी w 
पत्रकार (४) गणपती म्हाळप्पा कोळी  w
पत्रकार (५) सचिन भिमसेन पडोळकर w
पत्रकार (६) संजीवकुमार सिद्राम केंगार w 
पत्रकार (७) रेवणसिद्ध कल्लप्पा सण्णके w
पत्रकार (८) किशोर महादेव दोडतले w
पत्रकार (९) मल्लिकार्जुन देवेंद्रप्पा यमदे w
पत्रकार (१०) शिवराज मल्लिकार्जुन अक्कलकोटे w
पत्रकार (११) भीमराव श्रीपाद कुलकर्णी w
पत्रकार (१२) अरविंद धरेप्पा बगले
पत्रकार (१४) शिवशरण मल्लिनाथ मुलगे 
पत्रकार (१५) रिक्त 
पत्रकार (१६) रिक्त
पत्रकार (१७) रिक्त
पत्रकार (१८) रिक्त 

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५२ पंढरपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रामेश्वर वसंत कोरे w 
पत्रकार (२) समाधान नामदेव कलुबर्मे w
पत्रकार (३) विकास लक्ष्मण सरवळे w
पत्रकार (४) अमीन हमीद शेख w 
पत्रकार (५) गोरखनाथ पांडुरंग आलदर w
पत्रकार (६) लखन xxx साळुंखे w
पत्रकार (७) राजाभाऊ पांडुरंग आटकळे w
पत्रकार (८) भारत शिवाजी पाटील w
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त 

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५३ सांगोला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रताप भाऊसो पाटील w 
पत्रकार (२) विजय अनिल कुकडे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५४ माळशिरस विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दिपक भिमराव मिसाळ w 
पत्रकार (२) सौरभ सुनिल कर्चे w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५५ फलटण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) योगेश पोपटराव गोडसे w
पत्रकार (२) हर्षद ज्योतिराम साळुंखे w
पत्रकार (३) योगेश पोपटराव गोडसे w
पत्रकार (४) दिनेश बबनराव लोंढे w
पत्रकार (५) अक्षय उत्तम गंगतीरे w
पत्रकार (६) नितीन लक्ष्मण तांबे w
पत्रकार (७) सचिन रामचंद्र गोसावी w
पत्रकार (८) अक्षय विश्वनाथ मोरे w
पत्रकार (९) गौतम कुंडलिक भोसले w 
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५६ वाई महाबळेश्वर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) कृतीक सुभाष आंब्राळे w 
पत्रकार (२) भागवत विलास चव्हाण w 
पत्रकार (३) सचिन भाऊसाहेब चव्हाण w 
पत्रकार (४) राहुल सुभाष शेलार w
पत्रकार (५) सुरज दत्तात्रय जाधव w
पत्रकार (६) सचिन आनंदा सोनवणे w
पत्रकार (७) हेमलता xxx शेटे w
पत्रकार (८) रिक्त 
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त
पत्रकार (११) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५७ कोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शंकर प्रकाश जमदाडे w 
पत्रकार (२) अजितकुमार रामचंद्र कणसे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५८ माण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सचिन उत्तम सोनवणे w 
पत्रकार (२) सुशीलकुमार मोतीलाल खंदारे  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५९ कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) उज्वल दिपक धुमाळ w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६१ पाटण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) अशोक मारुती काळूगडे w
पत्रकार (२) अंकुश रामचंद्र सोमर्डे w
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६२ सातारा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सिद्धेश राजू खंडझोडे  w
पत्रकार (२) निलेश रामचंद्र मोहिते w
पत्रकार (३) अनिल दत्तात्रय जाधव w 
पत्रकार (४) अरुण हनमंत मोहिते w 
पत्रकार (५) धोंडीराम मानाजीराव गायकवाड w 
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त 

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६३ दापोली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) निलेश शंकर मोरे w 
पत्रकार (२) विश्वनाथ दगडू पाटील w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६४ गुहागर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) केशव लक्ष्मण शितप w
पत्रकार (२) सचिन धनाजी जाधव  w
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६५ चिपळूण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गणेश महेश गुंडूपकर w
पत्रकार (२) संतोष हरिश्चंद्र कुळे w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६६ रत्नागिरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) युवराज अरुण माने w
पत्रकार (२) प्रदिप सुरेश तळेकर w 
पत्रकार (३) दिप्तेश दिलीप मोंडे w 
पत्रकार (४) तन्मय भालचंद्र गोरे w 
पत्रकार (५) सुर्यकांत प्रभाकर माने w
पत्रकार (६) संदेश सुरेश मांडवकर  
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त
पत्रकार (९) रिक्त
पत्रकार (१०) रिक्त 

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६७ राजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) दीपक शांताराम बेर्डे w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६८ कणकवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२६९ कुडाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रोशन रामचंद्र सावंत w
पत्रकार (२) मिलिंद पांडुरंग दळवी w
पत्रकार (३) सुरेश भिवाजी पाटील w
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    

सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२७० सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शिरीष झिलू नाईक w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) नारायण श्रीकांत शिरोळकर  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संदीप विलास कलिकते w
पत्रकार (२) वैभव रंगराव सरनाईक w
पत्रकार (३) भाऊ दगडू खामकर w
पत्रकार (४) प्रकाश केरबा माने w
पत्रकार (५) योगेश तुळशीदास यादव w
पत्रकार (६) सुनिल गणपती पाटील w
पत्रकार (७) विजय रामचंद्र पोवार w
पत्रकार (८) आमिर जैनुल जमादार w
पत्रकार (९) रोहन रमेश कांबळे w
पत्रकार (१०) 
पत्रकार (११) रिक्त
पत्रकार (१२) रिक्त
पत्रकार (१३) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७३ कागल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) बाबुराव चंद्रकांत शेवाळे w 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) सुशील बाजीराव मगदूम w
पत्रकार (२) पंकज सर्जेराव आसुर्लेकर w
पत्रकार (३) भाऊराव xxx पाटील w
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७७ शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) संग्राम शंकर पाटील w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) चंदन जयशंकर सिंह w
पत्रकार (२) अमर बसवराज हडपद w
पत्रकार (३) राहुल विलास खाडे w
पत्रकार (४) दिपक रामचंद्र सुतार w
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) शरद विलास सुखटणकर  w
पत्रकार (२) शाहीन उस्मान मुल्ला w
पत्रकार (३) शबनम उस्मान मुल्ला  w
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) विनायक बाळासो कदम w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८१ सांगली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८२ मिरज विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) प्रमोद संतराम चिनके  w
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८३ इस्लामपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८४ शिराळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८५ पलूस कडेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) समीर गणी तांबोळी  w 
पत्रकार (२) कुलभूषण रवींद्र महाजन w 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८६ खानापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८७ तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) निशांत दुर्योधन पाटील w
पत्रकार (२) संतोष विष्णू जाधव w
पत्रकार (३) रोहित अविनाश पाटील w
पत्रकार (४) अभिनंदन भास्कर शिंदे w
पत्रकार (५) किरण अनिल चव्हाण w
पत्रकार (५) रिक्त
पत्रकार (६) रिक्त
पत्रकार (७) रिक्त
पत्रकार (८) रिक्त  

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८८ जत विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) गोपाल बाबू पाथरूट w
पत्रकार (२) विश्वनाथ श्रीकांत कदम w
पत्रकार (३) दत्तात्रय आणाप्पा होनमोरे w 
पत्रकार (४) गोपाल एकनाथ राठोड w
पत्रकार (५) विनोद राजेंद्र कदम w
पत्रकार (६) बिरुदेव अंकुश मोटे w
पत्रकार (७) सलीम दावलसाब नदाफ w
पत्रकार (८) अंजली मल्लिकार्जुन शेजळे w
पत्रकार (९) रिक्त 
पत्रकार (१०) रिक्त