राज्य दैनिक “बाळकडू” चे महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत पत्रकार 

राज्य दैनिक “बाळकडू” चे
महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत पत्रकार 

संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, मालक 
श्री.दिपक पोपट खरात (९६२३३०४००७)

उपसंपादक व महिला पत्रकार प्रमुख 
सौ.ज्योत्स्ना दिपक खरात (७०५७१०४००७)

बाळकडू महाराष्ट्र समन्वयक 
श्री.विनोद कैलास गोरे (८६०५३१३२०२)

विभाग प्रतिनिधी
(१) मुंबई महानगर विभाग प्रतिनिधी 
श्री.विनोद कैलास गोरे (८६०५३१३२०२)
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई शहर जिल्हा व उपनगर जिल्हा) 
श्री.पंडित मोतीराम मोहिते (९८९२३४३३६२)
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई शहर जिल्हा व उपनगर जिल्हा) 

(२) कोकण विभाग प्रतिनिधी 
श्री.नंदू कचरू वारुंगसे (९५९४९४६०४४)   
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा)

(३) पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी
श्री.साहेबराव भारत परबत (९६०४२४३०४१)
(कार्यक्षेत्र :- सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्हा)  
श्री.अमोल चंद्रकांत धडके (९५२७७६०७७४)
(कार्यक्षेत्र :- पुणे, सातारा, बेळगाव व सीमाभाग जिल्हा)  

(४) उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी 
श्री.दिनेश मधुकर शिंदे (९०४९४८४९७६)
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्हा)

(५) मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी 
श्री.विकास विष्णुपंत कुलकर्णी (९६५७६७०७६५)
(कार्यक्षेत्र :- संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, धाराशिव जिल्हा)

(६) पश्चिम विदर्भ विभाग प्रतिनिधी 
श्री.गोपाल शामरावजी मोकलकर (९९२३८२२५५७)
(कार्यक्षेत्र :- अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम जिल्हा)

(७) पूर्व विदर्भ विभाग प्रतिनिधी 
श्री.रविकांत सुर्यकांतजी गाडरे (९७६४९१३५४५) 
(कार्यक्षेत्र :- नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा,गडचिरोली जिल्हा) राज्य दैनिक “बाळकडू”
महिला पत्रकार टीम
(१) मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) कु.प्राजक्ता अरुण चव्हाण 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई शहर जिल्हा) 

(२) मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) कु.नेहा महेश राऊळ 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई उपनगर जिल्हा) 
पत्रकार (१) कु.मनाली इंगळे 

(३) ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.अक्षदा अजय भोसले 
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे जिल्हा) 
२) कु.श्रुतिका संजय काते  
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे जिल्हा) 

(४) पालघर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- पालघर जिल्हा) 

(५) रायगड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.देवयानी खेमराज भगत 
(कार्यक्षेत्र :- रायगड जिल्हा) 
२) सौ.तृप्ती भोईर  
(कार्यक्षेत्र :- रायगड जिल्हा)
पत्रकार (१) कु.दिप्ती वसंत पाटील
पत्रकार (२) वर्षा अरुण पाठारे   

पत्रकार (३) रविना नारायण मालुसरे 
पत्रकार (४) सौ.छाया चंद्रदास म्हात्रे   

(६) रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- रत्नागिरी जिल्हा) 

(७) सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- सिंधुदुर्ग जिल्हा) 

(८) पुणे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.अमृत कैलास पठारे 
(कार्यक्षेत्र :- पुणे जिल्हा) 
२) सौ.सरिता सचिन डोंगरे  
(कार्यक्षेत्र :- पुणे जिल्हा) 
पत्रकार (१) मयुरी कृष्णा पैलवान

(९) सातारा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) साधना माळी 
(कार्यक्षेत्र :- सातारा जिल्हा) 

(१०) सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.विजयालक्ष्मी अशोक फुलारी 
(कार्यक्षेत्र :- सोलापूर जिल्हा) 

(११) सांगली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) अंजली मल्लिकार्जुन शेजाळे 
(कार्यक्षेत्र :- सांगली जिल्हा) 

(१२) कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- कोल्हापूर जिल्हा) 

(१३) नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्रीमती सारिका चंद्रकांत नागरे 
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक जिल्हा) 
२) सौ.वैशाली आनंदा पवार 
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक जिल्हा) 

(१४) नगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- नगर जिल्हा) 

(१५) धुळे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- धुळे जिल्हा) 

(१६) नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- नंदुरबार जिल्हा) 

(१७) जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- जळगाव जिल्हा) 

(१८) संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.रंजना गणेश वक्ते 
(कार्यक्षेत्र :- संभाजीनगर जिल्हा)

(१९) नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- नांदेड जिल्हा) 

(२०) लातूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.शुभांगी महादेव महाजन 
(कार्यक्षेत्र :- लातूर जिल्हा) 

(२१) परभणी जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- परभणी जिल्हा) 

(२२) जालना जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.मंजुषा राहुल काळे 
(कार्यक्षेत्र :- जालना जिल्हा) 

(२३) हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- हिंगोली जिल्हा) 

(२४) बीड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- बीड जिल्हा) 

(२५) धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- धाराशिव जिल्हा) 

(२६) अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.मंजू संजय ठाकरे 
(कार्यक्षेत्र :- अमरावती जिल्हा) 
२) सौ.प्रतिभा ढोक  
(कार्यक्षेत्र :- अमरावती जिल्हा) 

(२७) अकोला जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- अकोला जिल्हा) 

(२८) बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- बुलढाणा जिल्हा) 

(२९) वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे  – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- वाशिम जिल्हा) 

(३०) यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- यवतमाळ जिल्हा) 

(३१) नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रविना किशोर शामकुळे 
(कार्यक्षेत्र :- नागपूर जिल्हा) 

(३२) भंडारा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- भंडारा जिल्हा) 

(३३) गोंदिया जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- गोंदिया जिल्हा) 

(३४) वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला 
(कार्यक्षेत्र :- वर्धा जिल्हा) 

(३५) चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) रिक्त आहे – महिला
(कार्यक्षेत्र :- चंद्रपूर जिल्हा) 

(३६) गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सौ.लता कोलते 
(कार्यक्षेत्र :- गडचिरोली जिल्हा) राज्य दैनिक “बाळकडू”
जिल्हा प्रतिनिधी
(१) मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.बाळू बबनराव राऊत 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई शहर जिल्हा) 
२) श्री.ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई शहर जिल्हा) 

(२) मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.बाजीराव मारुती शेवाळे 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई उपनगर जिल्हा) 
२) श्री.अनंत दत्ताराम मोरे 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई उपनगर जिल्हा) 
३) श्री.धीरज तुकाराम पडळकर 
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई उपनगर जिल्हा) 
४) श्री.अमर मोरे  
(कार्यक्षेत्र :- मुंबई उपनगर जिल्हा) 

(३) ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.अनंत देविदास बोरसे 
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे जिल्हा) 
२) श्री.शशिकांत शिवराम ठसाळ 
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे जिल्हा) 
३) श्री.विलास जनार्दन काकडे 
(कार्यक्षेत्र :- ठाणे जिल्हा) 

(४) पालघर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.राजेश रमेश चौकेकर 
(कार्यक्षेत्र :- पालघर जिल्हा) 
२) श्री.संदीप नरहर संखे 
(कार्यक्षेत्र :- पालघर जिल्हा) 

(५) रायगड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.पंडित धनजी फंगाळ
(कार्यक्षेत्र :- रायगड जिल्हा)
२) श्री.तुकाराम बाळू साळुंके 
(कार्यक्षेत्र :- रायगड जिल्हा)
३) श्री.प्रवीण रामचंद्र तावरे 
(कार्यक्षेत्र :- रायगड जिल्हा)

(६) रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी  
१) श्री.विश्वनाथ दगडू पाटील 
(कार्यक्षेत्र :- रत्नागिरी जिल्हा) 
२) श्री.संतोष हरिश्चंद्र कुळे 
(कार्यक्षेत्र :- रत्नागिरी जिल्हा) 

(७) सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.खेमराज रत्नाकर भगत 
(कार्यक्षेत्र :- सिंधुदुर्ग जिल्हा) 

(८) पुणे जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.संजय तुकाराम पोळ 
(कार्यक्षेत्र :- पुणे जिल्हा) 
२) श्री.रोहन दिनेश आहेर 
(कार्यक्षेत्र :- पुणे जिल्हा) 
३) श्री.दिपक उत्तम गिरी 
(कार्यक्षेत्र :- पुणे जिल्हा) 

(९) सातारा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.भागवत विलास चव्हाण 
(कार्यक्षेत्र :- सातारा जिल्हा)
२) श्री.सचिन रामचंद्र गोसावी 
(कार्यक्षेत्र :- सातारा जिल्हा)

(१०) सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.विशाल रमेश मोरे 
(कार्यक्षेत्र :- सोलापूर जिल्हा) 
२) श्री.वल्लभ दत्तात्रय देढे  
(कार्यक्षेत्र :- सोलापूर जिल्हा) 
३) श्री.निशांत सुनील वाघमारे  
(कार्यक्षेत्र :- सोलापूर जिल्हा) 

(११) सांगली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.प्रमोद संतराम चिनके 
(कार्यक्षेत्र :- सांगली जिल्हा) 
२) रिक्त आहे 
(कार्यक्षेत्र :- सांगली जिल्हा) 

(१२) कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.सुनील पाटील 
(कार्यक्षेत्र :- कोल्हापूर जिल्हा) 
२) श्री.नारायण शिरोळकर 
(कार्यक्षेत्र :- कोल्हापूर जिल्हा) 
३) श्री.आमिर जैनुल जमादार 
(कार्यक्षेत्र :- कोल्हापूर जिल्हा) 
४) श्री.शरद विलास सुखटणकर 
(कार्यक्षेत्र :- कोल्हापूर जिल्हा) 

(१३) नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.सतीशसिंह परदेशी 
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक जिल्हा)
२) श्री.योगेश कापडणीस 
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक जिल्हा)
३) श्री.सुनील क्षीरसागर  
(कार्यक्षेत्र :- नाशिक जिल्हा)

(१४) नगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.राजकुमार इकडे 
(कार्यक्षेत्र :- नगर जिल्हा) 
२) श्री.सुरेश विधाते 
(कार्यक्षेत्र :- नगर जिल्हा) 
३) श्री.सागर उबाळे 
(कार्यक्षेत्र :- नगर जिल्हा) 
४) श्री.कमलेश अनिलराव शेवाळे  
(कार्यक्षेत्र :- नगर जिल्हा) 

(१५) धुळे जिल्हा प्रतिनिधी  
१) श्री.शरद यादवराव पाटील 
(कार्यक्षेत्र :- धुळे जिल्हा) 
२) श्री.भूषण प्रभाकर पाठक 
(कार्यक्षेत्र :- धुळे जिल्हा) 
३) श्री.सतीश नामदेव पवार 
(कार्यक्षेत्र :- धुळे जिल्हा) 

(१६) नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.श्रावण पटेल
(कार्यक्षेत्र :- नंदुरबार जिल्हा) 
२) श्री.प्रविण शिरसाठ 
(कार्यक्षेत्र :- नंदुरबार जिल्हा) 
३) श्री.राजरत्न किसन बिरारे 
(कार्यक्षेत्र :- नंदुरबार जिल्हा) 

(१७) जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.समाधान दगडू पाटील 
(कार्यक्षेत्र :- जळगाव जिल्हा)
२) श्री.हेमंत मधुकर पाटील 
(कार्यक्षेत्र :- जळगाव जिल्हा)
३) श्री.मंगेश प्रल्हाद पाटील  
(कार्यक्षेत्र :- जळगाव जिल्हा)

(१८) संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.सचिन दत्तात्रय भामरे 
(कार्यक्षेत्र :- संभाजीनगर जिल्हा)
२) श्री.योगेश पांडुरंग शेळके 
(कार्यक्षेत्र :- संभाजीनगर जिल्हा)
३) श्री.निलेश गोरखराव देवकर  
(कार्यक्षेत्र :- संभाजीनगर जिल्हा)

(१९) नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.बालाजी शिवाजी येलपे 
(कार्यक्षेत्र :- नांदेड जिल्हा) 
२) श्री.वैभव गंगाधरराव मुरके 
(कार्यक्षेत्र :- नांदेड जिल्हा) 
३) श्री.ज्ञानेश्वर लक्ष्मणराव मोरे  
(कार्यक्षेत्र :- नांदेड जिल्हा) 
४) श्री.भास्कर देवराम शिनगारे  
(कार्यक्षेत्र :- नांदेड जिल्हा) 

(२०) लातूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.नितीन बस्वराज मोहनाळे 
(कार्यक्षेत्र :- लातूर जिल्हा) 
२) श्री.ज्ञानेश्वर सुग्रीव सूर्यवंशी 
(कार्यक्षेत्र :- लातूर जिल्हा) 

(२१) परभणी जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.देवानंद गणपतराव नावकीकर 
(कार्यक्षेत्र :- परभणी जिल्हा) 
२) श्री.नागनाथ श्रीरंगराव दाभाडे 
(कार्यक्षेत्र :- परभणी जिल्हा) 

(२२) जालना जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.साहेबराव श्रीराम पवार 
(कार्यक्षेत्र :- जालना जिल्हा) 
२) श्री.रमेश राधाकिसन सुरशे 
(कार्यक्षेत्र :- जालना जिल्हा) 

(२३) हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.संजीत गंगाधर चट्टे 
(कार्यक्षेत्र :- हिंगोली जिल्हा) 
२) श्री.बबन यादवराव वानखेडे  
(कार्यक्षेत्र :- हिंगोली जिल्हा) 

(२४) बीड जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.चंद्रकांत पुरुषोत्तमराव पाटील 
(कार्यक्षेत्र :- बीड जिल्हा) 
२) श्री.पांडुरंग प्रमोद जोशी 
(कार्यक्षेत्र :- बीड जिल्हा) 
३) श्री.अमोल सुरेशराव सोनार 
(कार्यक्षेत्र :- बीड जिल्हा) 

(२५) धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी  
१) श्री.जनार्दन महादेव डांगे 
(कार्यक्षेत्र :- धाराशिव जिल्हा)
२) श्री.विश्वास विष्णुपंत नायगावकर 
(कार्यक्षेत्र :- धाराशिव जिल्हा)

(२६) अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.शशांक प्रभाकर लोमटे 
(कार्यक्षेत्र :- अमरावती जिल्हा) 
२) श्री.सुरेंद्र राजकुमार बिसने 
(कार्यक्षेत्र :- अमरावती जिल्हा) 

(२७) अकोला जिल्हा प्रतिनिधी  
१) श्री.रामहरी शिवराम पल्हाड 
(कार्यक्षेत्र :- अकोला जिल्हा) 
२) श्री.पंकज सुरेश राठोड 
(कार्यक्षेत्र :- अकोला जिल्हा) 

(२८) बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.धनंजय विश्वासराव शेळके 
(कार्यक्षेत्र :- बुलढाणा जिल्हा) 
२) श्री.आदेश प्रभाकर कावरखे 
(कार्यक्षेत्र :- बुलढाणा जिल्हा) 
३) श्री.अरुण माणिक तौर 
(कार्यक्षेत्र :- बुलढाणा जिल्हा) 

(२९) वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.भागवत डाहकळे 
(कार्यक्षेत्र :- वाशिम जिल्हा) 
२) श्री.पंढरी देवबा गायकवाड 
(कार्यक्षेत्र :- वाशिम जिल्हा) 

(३०) यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी  
१) श्री.सचिन वासुदेवराव झिटे 
(कार्यक्षेत्र :- यवतमाळ जिल्हा) 
२) श्री.लखन रामराव लोंढे 
(कार्यक्षेत्र :- यवतमाळ जिल्हा) 

(३१) नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.प्रवीण आबाजी मेश्राम 
(कार्यक्षेत्र :- नागपूर जिल्हा) 
२) श्री.अक्षय किशोर खडके 
(कार्यक्षेत्र :- नागपूर जिल्हा) 
३) श्री.दिवाकर नागोराव घेर 
(कार्यक्षेत्र :- नागपूर जिल्हा)  

(३२) भंडारा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.प्रशांत ह्नाजी शिवणकर 
(कार्यक्षेत्र :- भंडारा जिल्हा) 
२) श्री.सुरज शेषरावजी निखाडे 
(कार्यक्षेत्र :- भंडारा जिल्हा) 

(३३) गोंदिया जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.बिंबिसार शहारे 
(कार्यक्षेत्र :- गोंदिया जिल्हा) 
२) श्री.रविचंद्र शंकर देशमुख 
(कार्यक्षेत्र :- गोंदिया जिल्हा) 

(३४) वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी 
१) श्री.पवन चंबुलवार  
(कार्यक्षेत्र :- वर्धा जिल्हा) 

(३५) चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी  
१) श्री.गणेश नानाजी पिंपळशेंडे 
(कार्यक्षेत्र :- चंद्रपूर जिल्हा) 
२) श्री.वसंत बापूराव वडस्कर   
(कार्यक्षेत्र :- चंद्रपूर जिल्हा) 
३) श्री.चंद्रशेखर हरिश्चंद्र खिरडकर    
(कार्यक्षेत्र :- चंद्रपूर जिल्हा) 

(३६) गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी 
१) सुरेश अंबादास नागराळे 
(कार्यक्षेत्र :- गडचिरोली जिल्हा) 
२) श्री.तिरुपती बापू चिटयाला 
(कार्यक्षेत्र :- गडचिरोली जिल्हा) 
३) श्री.पंकज प्रेमदास चहांदे  
(कार्यक्षेत्र :- गडचिरोली जिल्हा) राज्य दैनिक “बाळकडू”
विधानसभा प्रतिनिधी नावे 
बातमीदार / वार्ताहर पत्रकार नावे

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सायसिंग धमन्या पाडवी 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००२ शहादा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.घनशाम हिरामण सोनवणे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००३ नंदुरबार विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गणेश सुकलाल मिस्तरी  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००४ नवापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००५ साक्री विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००६ धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००८ शिंदखेडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००९ शिरपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१० चोपडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मनीष चौधरी 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०११ रावेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.पुरुषोत्तम संगपाळ  
पत्रकार (१) श्री.देवेंद्र गोपाळ जैन   
पत्रकार (२) श्री.राहुल रत्नपारखे   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१२ भुसावळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१३ जळगाव शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रकाश दयाराम मराठे  
पत्रकार (१) श्री.जयेश भास्कर चौधरी   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१४ जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.नरेंद्र साहेबराव महाजन 
पत्रकार (१) श्री.जितेंद्र दिलीप महाजन 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१५ अमळनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.शिवाजी विनायक पाटील  
पत्रकार (१) श्री.यशवंत महाजन   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१६ एरंडोल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.दिनेश नवल चव्हाण  
पत्रकार (१) श्री.नरेंद्र गुलाबराव बाविस्कर   
पत्रकार (२) श्री.भाऊसाहेब रुंझू सूर्यवंशी   
पत्रकार (३) श्री.परवेज खान   
पत्रकार (४) श्री.भूषण सुभाष म्हस्के  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१७ चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.भाईदास दगा गोलाईत 
पत्रकार (१) श्री.रमेश जगन्नाथ सोनवणे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१८ पाचोरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१९ जामनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सुनील जगन गुजर  
पत्रकार (१) श्री.अमोल दिपचंद बेलदार   
पत्रकार (२) श्री.नयन विजय सोनार 
पत्रकार (३) श्री.काशिनाथ सांडू शिंदे 
पत्रकार (४) श्री.मंगेश ज्ञानेश्वर धनगर 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०२० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गोविंद विश्राम पाटील 
पत्रकार (१) श्री.दिपक मनोहर रत्नपारखे 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२१ मलकापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रफुल्ल उल्हास बिचारे  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२२ बुलढाणा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.नीरज लाड 
पत्रकार (१) श्री.राजेंद्र शंकर वाघ   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२३ चिखली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रसाद राजेश येवले 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२४ शिंदखेडराजा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रदीप गोपीचंद चव्हाण  
पत्रकार (१) श्री.बाळासाहेब भगवानराव भोसले 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२५ मेहकर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.रविंद्र भगवान सुरुशे  
पत्रकार (१) श्री.विशाल प्रदीप मापारी   
पत्रकार (२) श्री.गोपाल राजेभाऊ ठोकळ 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२६ खामगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२७ जळगाव जामोद विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२८ अकोट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२९ बाळापुर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रवीण दांडगे  
पत्रकार (१) श्री.सचिन मनोहर सनगाळे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३० अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३१ अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.हरिभाऊ तेजराव सांगळे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३२ मुर्तीजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.पंकज राठोड  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
वाशीम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३३ रिसोड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महादेव रमेश डहाळके 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वाशीम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३४ वाशीम शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
वाशीम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३५ कारंजा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३६ धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विक्की ढोले  
पत्रकार (१) श्री.हिमांशू इंगळे 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३७ बडनेरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गजानन जिरापुरे  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३८ अमरावती शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३९ तिवसा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४० दर्यापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सुनील उत्तमराव माकोडे  
पत्रकार (१) श्री.वासुदेव देवरावजी काळे   
पत्रकार (२) श्री.पंकज त्र्यंबकराव वाघ 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४१ मेळघाट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मयुरेश्वर बघाये  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४२ अचलपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४३ मोर्शी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४४ आर्वी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४५ देवळी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४६ हिंगणघाट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४७ वर्धा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४८ काटोल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.जमील रहीम शेख  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४९ सावनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५० हिंगणा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५१ उमरेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५२ नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५३ नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सचिन भाऊराव डवले  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५४ नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५५ नागपूर मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५६ नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५७ नागपूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५८ कामठी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५९ रामटेक विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६० तुमसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६१ भंडारा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६२ साकोली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६३ अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.कुंजीलाल नंदेश्वर मेश्राम 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६४ तिरोडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६५ गोंदिया शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६६ आमगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विलास पंढरी चाकाटे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६७ आरमोरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६८ गडचिरोली शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६९ अहेरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७० राजुरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७१ चंद्रपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.शुभम नंदकिशोर लिंगलवार 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७२ बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७३ ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७४ चिमूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७५ वरोरा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७६ वणी यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अमोल कुमरे  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७७ राळेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७८ यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७९ दिग्रस विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गजल गोकुळ पवार  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८० आर्णी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विक्रांत एकनाथ भाटे  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८१ पुसद विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विकास मधुकर मोरे  
पत्रकार (१) श्री.आकाश जानिकराव तोरकड   
पत्रकार (२) श्री.राजू रामराव मोरे 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८२ उमरखेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मनोज दिपकराव सुरोशे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८३ किनवट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८४ हदगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८५ भोकर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सतिश कोंडीबाराव भवरे 
पत्रकार (१) श्री.रामदास देवराव शिनगारे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८६ नांदेड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.देविदास सोमाजी एंगडे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८८ लोहा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रशांत वाघमारे  
पत्रकार (१) श्री.बालाजी वाघमारे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८९ नायगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.माधव बालाजी शिंदे  
पत्रकार (१) श्री.किरण बिचकेवाड   
पत्रकार (२) श्री.शिवकुमार कांतराव रामोड 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९० देगलूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अनिल राजेंद्र पाटील  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९१ मुख्खेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.परशुराम गणेश ताटे  
पत्रकार (१) श्री.गजानन जाधव   
पत्रकार (२) श्री.अंकुश दिगंबर मुंडे   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९२ वसमत विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.काशिनाथ पांडुरंग भालेराव  
पत्रकार (१) श्री.नागोराव रामचंद्र जांबूतकर   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९३ कळमनुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.बबन यादवराव वानखेडे  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९४ हिंगोली शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९५ जिंतूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.नामदेव मल्हारी कावळे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९६ परभणी शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९७ गंगाखेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.बाळासाहेब फुलपगार  
पत्रकार (१) श्री.हर्षदीप किरण राजभोज   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९८ पाथरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९९ परतूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राजू विष्णुपंत शिंदे  
पत्रकार (१) श्री.दिपक रामजी हिवाळे  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०० घनसावंगी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.बाळासाहेब नामदेव परमेश्वर  
पत्रकार (१) श्री.अंबादास भाऊराव गायकवाड  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०१ जालना शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०२ बदनापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०३ भोकरदन विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.हनुमान सूर्यभान जोशी  
पत्रकार (१) श्री.कृष्णा एकनाथ कोल्हे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०४ सिल्लोड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विजय रमेश काळे  
पत्रकार (१) श्री.शरद जाधव  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०५ कन्नड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.रामदास धनवटे  
पत्रकार (१) श्री.संतोष साहेबराव पवार   
पत्रकार (२) श्री.धनराज दादाराव जाधव   
पत्रकार (३) श्री.संतोष शिंदे   
पत्रकार (४) श्री.भागीनाथ मोकाशे   
पत्रकार (५) श्री.नामदेव भावसिंग गोठवाळ 
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०६ फुलंब्री विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.निलेश विठ्ठल मिरगे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०७ संभाजीनगर मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अनिल पाटील 
पत्रकार (१) श्री.अनिल पुर्णाजी इंगळे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०८ संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महेश तुळशीदास राठोड  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०९ संभाजीनगर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११० पैठण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.पवन अंकुश चव्हाण 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१११ गंगापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गणेश जाधव  
पत्रकार (१) श्री.प्रमोद वसंता धुळे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११२ वैजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.साईनाथ वाल्मिक बहाळस्कर  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११३ नांदगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.ईश्वर शिवहर जाधव  
पत्रकार (१) श्री.अफरोज रफिक अत्तार   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११४ मालेगाव मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११५ मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११६ बागलाण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रवीण प्रकाश बधान  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११७ कळवण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.दत्तू पंढरीनाथ अहिरे  
पत्रकार (१) श्री.गौतम जिभाऊ शितोळे   
पत्रकार (२) श्री.योगेश किसन पवार   
पत्रकार (३) श्री.रवींद्र बाळू आहेर   
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११८ चांदवड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राकेश परसराम आहेर  
पत्रकार (१) श्री.प्रवीण कैलास आहेर   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११९ येवला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अवधूत रामदास हारदे  
पत्रकार (१) श्री.संदिप रतन जाधव   
पत्रकार (२) श्री.भाऊसाहेब कचरू गाढे   
पत्रकार (३) श्री.अमोल गोरखनाथ उराडे   
पत्रकार (४) श्री.नवनाथ गाढे   
पत्रकार (५) श्री.प्रवीण बाळासाहेब झांबरे 
पत्रकार (६) श्री.सागर राजाराम गवारे 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२० सिन्नर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.श्रावण पुंडलिक उगले  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२१ निफाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राहुल दिलीप कुलकर्णी  
पत्रकार (१) श्री.दिपक उत्तमराव मस्तागार   
पत्रकार (२) श्री.विनोद रमेश गायकवाड   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२२ दिंडोरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.योगेश प्रभाकर घोलप  
पत्रकार (१) श्री.प्रभाकर लक्ष्मण नेरकर  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२४ नाशिक मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सुनील संजय खरात 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२५ नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राहुल सुरेश चौधरी  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२६ देवळाली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.रवी मधु सूर्यवंशी 
पत्रकार (१) श्री.सतीश राजाराम सोळसे   
पत्रकार (२) श्री.अतुल एकनाथ शिंदे   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२७ इगतपुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२८ डहाणू विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२९ विक्रमगड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३० पालघर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३१ बोईसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विनीत वसंत भोईर  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राकेश बाळाराम महाडिक  
पत्रकार (१) श्री.निखील बागले  
पत्रकार (२) श्री.राज पवार  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३३ वसई विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३४ भिवंडी ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३५ शहापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.रवींद्र मुकुंद खाडे  
पत्रकार (१) श्री.सुनील बुधाजी फर्डे   
पत्रकार (२) श्री.कमलेश कांबळे   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३६ भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३७ भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३८ कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३९ मुरबाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४० अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मधुकर महाजन  
पत्रकार (१) श्री.शंकर गजांकुश   
पत्रकार (२) श्री.अमोल देविदास शेरखाने   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४१ उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४२ कल्याण पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.संतोष बाळाराम गवळी  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४३ डोंबिवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रवीण नावजी बेटकर  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४४ कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४५ मीरा भाईंदर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४६ ओवळा माजीवाडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४७ कोपरी पाचपाखडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४८ ठाणे शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मयूर बारकू मेने  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४९ मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५० ऐरोली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : सुदर्शन अरुण कौदरे  
पत्रकार (१) श्री.संदेश चंद्रकांत घोले   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५१ बेलापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५२ बोरीवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५३ दहिसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अमर मोरे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५४ मागाठाणे विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मोहन आदलिंगे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५५ मुलुंड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.दिलीप मोहन अहिनवे 
पत्रकार (१) रिक्त   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५६ विक्रोळी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५७ भांडूप विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५८ जोगेश्वरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अजय पुजारी  
पत्रकार (१) श्री.संदिप बंडेश्वर भोईटे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५९ दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अनिल विष्णू तरडे  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६० कांदिवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.आशिष भालचंद्र मोरे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्ह (कोकण विभाग)
१६१ चारकोप विधनसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.साहिल दिलीप परळकर 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६२ मालाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६४ वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६५ अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६६ अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६७ विलेपार्ले विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६८ चांदिवली विधनसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्ह (कोकण विभाग)
१६९ घाटकोपर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७० घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक् 
पत्रकार (२) रिक् 
पत्रकार (३) रिक् 
पत्रकार (४) रिक् 
पत्रकार (५) रिक्  
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७१ मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त )
पत्रकार (१) रिक्
पत्रकार (२) रिक्
पत्रकार (३) रिक्
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७२ अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्  
पत्रकार (२) रिक्  
पत्रकार (३) रिक्  
पत्रकार (४) रिक्  
पत्रकार (५) रिक्   
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७३ चेंबूर विधासभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त )
पत्रकार (१) रिक्  
पत्रकार (२) रिक्  
पत्रकार (३) रिक्  
पत्रकार (४) रिक्  
पत्रकार (५) रिक् 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७४ कुर्ला विधासभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त )
पत्रकार (१) रिक्  
पत्रकार (२) रिक्  
पत्रकार (३) रिक्  
पत्रकार (४) रिक्  
पत्रकार (५) रिक्
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७५ कलिना विधनसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त )
पत्रकार (१) रिक्  
पत्रकार (२) रिक्  
पत्रकार (३) रिक्  
पत्रकार (४) रिक्  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७६ वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७७ वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघ 
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७८ धारावी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७९ सिव कोळीवाडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८० वडाळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८१ माहीम विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८२ वरळी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.दिपक दामोदर यादव  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८३ शिवडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राजू पोवार  
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८४ भायखळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८५ मलबार हिल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८६ मुंबादेवी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.संजय शशिकांत लिमकर 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८७ कुलाबा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८८ पनवेल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.हेमंत जालिंदर धायगुडे  
पत्रकार (१) श्री.नागेंद्रनाथ मारुती दहिहंडे   
पत्रकार (२) श्री.सुनील शामराव सोनवणे   
पत्रकार (३) श्री.पांडुरंग मार्तंड घुले 
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८९ कर्जत खालापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.भास्कर दागु सूर्यवंशी  
पत्रकार (१) श्री.महेश वसंत साळवी   
पत्रकार (२) श्री.राजेंद्र रामचंद्र म्हात्रे   
पत्रकार (३) श्री.विजय खेडकर   
पत्रकार (४) श्री.सतीश हरीश्चंद पाटील   
पत्रकार (५) श्री.स्वप्नील एकनाथ देशमुख 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९० उरण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.नितीन जयवंत कडपे  
पत्रकार (१) रिक्त   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९१ पेण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महेंद्र सदानंद माने 
पत्रकार (१) श्री.मितेश सुरेश जाधव   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
रायगड जिल्हा (ककण विभाग)
१९२ अलिबाग विधनसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९३ श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९४ महाड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९५ जुन्नर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रवीण रामचंद्र देशमुख 
पत्रकार (१) श्री.गजानन चिमाजी फराटे   
पत्रकार (२) श्री.प्रवीण चंद्रकांत कांबळे   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९६ आंबेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रकाश खिलारी 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९७ खेड आळंदी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.संतोष ज्ञानदेव पाटील 
पत्रकार (१) श्री.धनंजय जगन्नाथ भांडवलकर    
पत्रकार (२) श्री.मयूर शिवाजी रणपिसे 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९८ शिरूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विजय वामन रणदिवे 
पत्रकार (१) श्री.ओंकार गोविंद बोरावणे 
पत्रकार (२) श्री.ज्ञानेश्वर महादेव शिंदे  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त              
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९९ दौंड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०० इंदापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.रामचंद्र कट्टे 
पत्रकार (१) श्री.केतन राजेंद्र वाघ   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०१ बारामती विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महेश चंद्रकांत तुपे 
पत्रकार (१) श्री.प्रशांत राजेंद्र पवार   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०२ पुरंदर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गोविंद हरिभाऊ लाखे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०३ भोर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०४ मावळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.जॉनी फर्नांडीस 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त       
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०५ चिंचवड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.किशोर बाळासाहेब बलकवडे 
पत्रकार (१) श्री.अनिकेत राजेंद्र सावंत   
पत्रकार (२) श्री.मुकेश शांताराम येशी   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०६ पिंपरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०७ भोसरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सुनील रामलिंग कदम 
पत्रकार (१) श्री.संतोष दादाभाऊ उकीडे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०८ वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.स्वामी दिगंबर दळवी 
पत्रकार (१) श्री.संकेत गोपाल सोनवणी   
पत्रकार (२) श्री.हरीशकुमार सलगर   
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त              
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०९ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अतुल अशोक खोपटकर 
पत्रकार (१) रिक्त   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१० कोथरूड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२११ खडकवासला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.रमेश राजाराम देसाई 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१२ पर्वती विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अमोल रामदास वाईकर 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१३ हडपसर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१४ पुणे छावणी (कॅन्टोमेंट) विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१५ कसबा पेठ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.ललितकुमार अनिल अगावणे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१६ अकोले विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.दिनकर वाकचौरे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१७ संगमनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अनिल रघुनाथ शिरोळे 
पत्रकार (१) श्री.शिवाजी देवराम देवकर   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१८ शिर्डी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१९ कोपरगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२० श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२१ नेवासा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अमोल रामचंद्र शिंदे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२२ शेवगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.बाबासाहेब भानुदास पालवे 
पत्रकार (१) श्री.उदय गांगुर्डे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२३ राहुरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२४ पारनेर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२५ नगर शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.समर्थ आबासाहेब होळकर 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२६ श्रीगोंदा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विजय कुंडलिक मांडे 
पत्रकार (१) श्री.अक्षय अनिल धेंडे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२७ कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२८ गेवराई विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२९ माजलगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.योगेश्वर आबासाहेब नखाते 
पत्रकार (१) श्री.बप्पासाहेब ज्ञानदेव भांगे   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३० बीड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.दिनेश सुभाष शिंदे 
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३१ आष्टी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राम कुंडलिक ढाकणे 
पत्रकार (१) श्री.अशोक धर्मराज खेडकर   
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३२ केज विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महादेव पांडुरंगराव दळवे 
पत्रकार (१) श्री.रविकिरण संजीवनराव कोकीळ  
पत्रकार (२) श्री.विश्वास भगवान राऊत   
पत्रकार (३) श्री.व्यंकटेश जोशी   
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३३ परळी वैजनाथ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त      
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.गणेश नागेश धुळशेट्टे
पत्रकार (१) श्री.नरेश गोपाळराव हंचाटे
पत्रकार (२) श्री.नागेश भास्कर करजगे
पत्रकार (३) श्री.अल्ताफ इक्बाल शेख

पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३६ अहमदपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महादेव सुधाकर महाजन
पत्रकार (१) श्री.दत्तात्रय रामदास बेंबडे  
पत्रकार (२) श्री.बसवेश्वर राजेश्वर पाटील  
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३७ उदगीर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मारोती तुकाराम फुलारी
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३८ निलंगा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३९ औसा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सचिन सुधाकर देशपांडे
पत्रकार (१) श्री.विजयकुमार जनार्दन कदम  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४० उमरगा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४१ तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.शहाजी सुदाम आगळे
पत्रकार (१) श्री.भारत बालाजी गोंगाणे
पत्रकार (२) श्री.सुनील माणिकराव गव्हाणे    

पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४२ धाराशिव शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.हनुमंत सर्जेराव देशमुख
पत्रकार (१) श्री.बालाजी चांगदेव मुंडे  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४३ भूम-परांडा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अजित सुभाष मोटे
पत्रकार (१) श्री.राजेश्वर जगन्नाथ कवडे
पत्रकार (२) श्री.विकास मधुकर मोराळे  

पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४४ करमाळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रशांत लक्षमण शिंदे
पत्रकार (१) श्री.विशाल सांगडे
पत्रकार (२) श्री.शिवशंकर दशरथ जगदाळे
पत्रकार (३) श्री.एजाज वलीम्हमद अंगारशा
पत्रकार (४) श्री.राहुल भागवत कांबळे  

पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४५ माढा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४६ बार्शी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.चंद्रकांत विठ्ठल मुळे
पत्रकार (१) श्री.मनोज ओव्हाळ  

पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४७ मोहोळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.महेशकुमार श्रीरंग शिंदे
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४८ सोलापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४९ सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५० अक्कलकोट विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.हसन कासीम नदाफ
पत्रकार (१) श्री.अजमेर महेबूब शेख  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५१ सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अरविंद धरेप्पा बगले
पत्रकार (१) श्री.किशोर महादेव दोडतले
पत्रकार (२) श्री.तुकाराम नागनाथ शेंडगे
पत्रकार (३) श्री.नागनाथ भिमाशंकर कोळी
पत्रकार (४) श्री.सचिन भीमसेन पडोळकर  

पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५२ पंढरपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.विकास लक्ष्मण सरवळे
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५३ सांगोला विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५४ माळशिरस विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५५ फलटण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.योगेश गोडसे
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५६ वाई महाबळेश्वर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.राहुल शेलार
पत्रकार (१) श्री.निनाद सुधाकर गाढवे  

पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५७ कोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.अजितकुमार रामचंद्र कणसे
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५८ माण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५९ कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.उज्वल दीपक धुमाळ
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६१ पाटण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६२ सातारा शहर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६३ दापोली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.निलेश शंकर मोरे
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६४ गुहागर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.केशव लक्ष्मण शितप
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६५ चिपळूण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६६ रत्नागिरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.प्रदिप सुरेश तळेकर
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६७ राजापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.परेश अडबळ
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६८ कणकवली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२६९ कुडाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.मिलिंद पांडुरंग दळवी
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२७० सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७३ कागल विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : श्री.सुशील मगदूम
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७७ शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८१ सांगली विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८२ मिरज विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८३ इस्लामपूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८४ शिराळा विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८५ पलूस कडेगाव विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८६ खानापूर विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८७ तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८८ जत विधानसभा मतदार संघ
प्रतिनिधी : (रिक्त)
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त