निर्धार शिवशाहीचा. जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांचा पदाधिकारी संवाद.

(रामेश्वर अमृते यांजकडून)
निर्धार शिवशाही चा मोहिमे अंतर्गत भीवधानोरा ता .गंगापूर येथे जेष्ठ शिवसैनिक, आजी-माजी पद्धाधिकारी
यांच्या शी सवांद साधतना ‘शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे’, उपजिल्हाप्रमुख कृष्णा पाटिल डोंणगावकर,  उपजिल्हाप्रमुख भाऊ संगळे, दीनेश मुथा , दीलीप नीरफल , संतोष माने युवासेना जिल्हाआधीकारी,
जेष्ठ शिवसैनिक, आजी-माजी शाखाप्रमुख , उपशाखा प्रमुख व सर्व शिवसैनिक उपस्थीटत होते.