निर्धार शिवशाहीचा. जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांचा पदाधिकारी संवाद.

(रामेश्वर अमृते यांजकडून) निर्धार शिवशाही चा मोहिमे अंतर्गत भीवधानोरा ता .गंगापूर येथे जेष्ठ शिवसैनिक, आजी-माजी पद्धाधिकारी यांच्या शी सवांद साधतना ‘शिवसेना जिल्हाप्रमुख

Read more