अकोला जिल्हा पत्रकार टीम

 

अकोला जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोट विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
बाळापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बाळापूर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोला पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अकोला पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अकोला पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
मुर्तीजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुर्तीजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)