कोल्हापूर जिल्हा पत्रकार टीम

कोल्हापूर जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
चंदगड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राधानगरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कागल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
करवीर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोल्हापूर उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शाहुवाडी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हातकणंगले विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
इचलकरंजी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिरोळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)