जालना जिल्हा पत्रकार टीम

जालना जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
जालना जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त) 
जालना जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
परतूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
घनसावंगी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
जालना शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
बदनापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
भोकरदन विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)