नगर जिल्हा पत्रकार टीम

नगर जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
नगर जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
नगर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)  
अकोले विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संगमनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिर्डी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोपरगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीरामपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नेवासा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शेवगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राहुरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पारनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नगर शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीगोंदा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कर्जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)