रत्नागिरी जिल्हा पत्रकार टीम

रत्नागिरी जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
दापोली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गुहागर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चिपळूण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रत्नागिरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)