रायगड जिल्हा पत्रकार टीम

रायगड जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
रायगड जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
रायगड जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
पनवेल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीवर्धन विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कर्जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उरण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पेण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अलिबाग विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
महाड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)